facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

On-line modul 5: Transfer znalostí a technologií & podpora inovací

17. 7. 2020
On-line modul 5: Transfer znalostí a technologií & podpora inovací

Společnost alevia pořádá v rámci letošního ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 20. - 21. 10. 2020 pátý modul, který se zaměří na téma transferu znalostí a technologií. S ohledem na současnou situaci se uskuteční on-line.

Společnost alevia organizuje v pořadí již třetí ročník komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který je určen projektovým manažerům a pracovníkům na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům poskytovatelů podpory, zaměstnancům center transferu znalostí, RIS3 manažerům na národní a regionální úrovni i zástupcům subjektů z aplikační sféry. Program se skládá z dvanácti dvoudenních tematických modulů.

Modul 5Modul 5, který se bude konat 20. a 21. října 2020, se zaměří na různé formy transferu technologií a znalostí a organizační zajištění transferu ve výzkumné organizaci. Přiblíží, jakou roli může hrát centrum transferu technologií, jak zajistit transfer prostřednictvím dceřiné společnosti nebo jaká jsou specifika transferu v sociálních a humanitních oborech. Role lektorů se ujmou Martin Fusek (ředitel IOCB Tech) a Eva Janouškovcová (ředitelka CTT MUNI a předsedkyně spolku Transfera.cz). Registrovat se můžete zde.

Termíny konání dalších modulů aktuálního ročníku naleznete zde. Uzávěrka registrace je vždy měsíc před konáním daného modulu nebo do vyčerpání kapacity.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.Zdroj: alevia