facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výzev v programech Prostředí pro život a DOPRAVA 2020+

13. 6. 2019
Vyhlášení výzev v programech Prostředí pro život a DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. června 2019 první veřejnou soutěž v Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život a v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem programu Prostředí pro život je podporovat návrhy projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti. Výstupy, výsledky a dopady z podpořených projektů napomohou zejména identifikaci rizik pro životní prostředí a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím zkvalitnění života obyvatel ČR. Soutěžní lhůta v této veřejné soutěži začíná dnem 13. června 2019 a končí dnem 19. září 2019.

Veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

  • Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu (zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě);
  • Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (přispívá ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k technologickým změnám a změnám technik, které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho strategických dokumentů).

Cílem programu DOPRAVA 2020+ je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 a končí dnem 13. srpna 2019. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu v obou programech, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších souvisejících dokumentech, kterou naleznete zde (Prostředí pro život) a zde (DOPRAVA 2020+)

 

Zdroj: TA ČR