facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktualizace Cestovní mapy výzkumných infrastruktur

13. 6. 2019
Aktualizace Cestovní mapy výzkumných infrastruktur

Vláda ČR vzala na svém zasedání dne 10. června 2019 na vědomí aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016-2022. Aktualizace Cestovní mapy byla připravena v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022, které bylo přijato v prosinci 2018.

9083

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR je strategickým dokumentem ČR, který byl poprvé vypracován v roce 2010. Její následné aktualizace proběhly v letech 2011, 2015 a 2019. Nejaktuálnější verze Cestovní mapy reflektuje tvorbu politiky velkých výzkumných infrastruktur ČR v období let 2016-2022 s výhledem do roku 2029. V mezinárodním kontextu představuje Cestovní mapa příspěvek ČR ke krajině výzkumných infrastruktur provozovaných v Evropě a ve světě.

Nejnovější aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR z roku 2019 obsahuje popis geneze dosavadního rozvoje agendy. Zahrnuje typologii velkých výzkumných infrastruktur ČR a jejich mezinárodní spolupráci a internacionalizaci. Zvláštní pozornost věnuje mj. metodickému rámci výkonu agendy, a to zejména procesu mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR v letech 2014 a 2017 a hodnocení přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací v roce 2016.

Stěžejní součástí Cestovní mapy je prezentace celkem 48 velkých výzkumných infrastruktur ČR, jež jsou provozovány v oblastech fyzikálních věd a inženýrství, energetiky, environmentálních věd, biologických a lékařských věd, resp. zdraví a potravin, sociálních a humanitních věd a tzv. „e-infrastruktur“. Těchto 48 velkých výzkumných infrastruktur bylo schváleno vládou ČR pro financování z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022.

Nad rámec jejich základní charakteristiky Cestovní mapa zasazuje jednotlivá zařízení do krajiny velkých výzkumných infrastruktur a vytváří tak mapu jedinečných výzkumně-infrastrukturních kapacit, které jsou v ČR, popř. za účasti ČR v zahraničí provozovány a zpřístupňovány široké uživatelské komunitě na principu politiky otevřeného přístupu.

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 bude aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016-2022 oficiálně publikována v česko-jazyčném a anglicko-jazyčném znění a prezentována Evropské komisi a Evropskému strategickému fóru pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

 

Zdroj: MŠMT