facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Poptávka po patentové ochraně stále roste

14. 3. 2019
Poptávka po patentové ochraně stále roste

Počet podávaných evropských patentových přihlášek se v loňském roce zvýšil o 4,6 % na rekordních 175 tisíc. Česká republika patří mezi země, které dosud na evropské úrovni patentovaly málo, avšak jejich aktivita v posledních letech výrazně roste. Vyplývá to z výroční zprávy Evropského patentového úřadu (EPO) za rok 2018.

Přibližně polovina patentových přihlášek podaných k EPO v loňském roce přišla z evropských států. Jen z Německa pocházelo 15 % všech přihlašovatelů. Mimo Evropu převládali přihlašovatelé ze Spojených států (25 %), z Japonska (13 %) nebo z Číny (5 %).

Nejvýraznější meziroční nárůst patentové aktivity z regionů mimo EU zaznamenal úřad od přihlašovatelů z Jižní Koreje, a to o 13 %. Že je Jižní Korea atraktivním výzkumným partnerem se můžete dočíst také v článku Martina Rychlíka.

V Evropě roste patentová aktivita nejrychleji v Portugalsku, kde se meziročně počet přihlášek zvýšil téměř o polovinu, a dále v Irsku, Polsku a také v České republice. Čeští přihlašovatelé vloni podali o 17,5 % evropských patentových přihlášek více než v roce 2017.

Dlouhodobě nejvíce se u Evropského patentového úřadu patentuje v odvětví medicínských technologií, ve kterém bylo v loňském roce podáno téměř 14 tisíc přihlášek. Následují odvětví digitální komunikace a počítačových technologií (po 12 tisících). Dle EPO se tak začínají projevovat důsledky čtvrté průmyslové revoluce.

Mezi největší přihlašovatele patří technologické firmy v čele se společnostmi Siemens, Huawei a Samsung, z nichž každá za minulý rok k EPO podala téměř 2,5 tisíce přihlášek na ochranu duševního vlastnictví. Jen 4 z deseti největších evropských přihlašovatelů patentů jsou společnosti se sídlem v Evropě – kromě prvního Siemensu jsou to Royal Philips (6.). Ericsson (8.) a Robert Bosch (10.)

Největší segment, asi 71 % přihlašovatelů, přirozeně tvoří velké nadnárodní společnosti. Jedna pětina všech přihlášek připadá na malé a střední podniky a zbývajících 9 % přihlášek podaly vysoké školy a další organizace ve veřejném sektoru.

Více informací naleznete v přiložené infografice, ve videu níže nebo přímo na stránkách Evropského patentového úřadu.

 

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: EPO