facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ANLUPA vyhledává a upozorňuje na nové výzvy

15. 4. 2020
ANLUPA vyhledává a upozorňuje na nové výzvy

Aplikace ANLUPA pomáhá všem, kdo hledají zdroje financování pro své projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Vyhledává konkrétní výzvy dle definovaných kritérií a uživatelům s přístupovými právy prostřednictvím funkce Strážce výzev zasílá automaticky upozornění na vyhlášené výzvy.

Anlupa banner 1

Jak aplikace funguje?

Aplikaci na adrese anlupa.cz provozují České vysoké učení technické v PrazeVysoká škola chemicko-technologická v Praze. Tato aplikace průběžně vyhledává otevřené výzvy na projekty uveřejněné v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v evropském systému Research & Innovation Participant Portal i od dalších národních a mezinárodních poskytovatelů. Výzvy načítá automaticky do datového prostoru CESNET (národní e-infrastruktura pro vědu, výzkum a vzdělávání), jehož prostřednictvím ANLUPA následně komunikuje s uživatelem. Operátoři aplikace ANLUPA samozřejmě portfolio poskytovatelů průběžně aktualizují a doplňují. I přes veškerou snahu však nemohou provozovatelé zaručit přesnost ani úplnost těchto informací.

Komu je ANLUPA přístupná?

Aplikace byla vytvořena za finanční podpory projektů programu EUPRO II Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. V režimu Vyhledávání výzev je přístupná všem uživatelům bez omezení (nejsou vyžadována přístupová práva). Pro využití Strážce výzev je zapotřebí členství instituce v České akademické federaci identit eduID.cz a uzavření Smlouvy o využívání služeb aplikace ANLUPA mezi institucí a zástupci autorů (původců) této aplikace, tedy VŠCHT v Praze a ČVUT v Praze.

V současné době je ANLUPA podpořena v rámci programu INTER EXCELLENCE projektu Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a aplikace ANLUPA,LTI17009.

ANLUPA je rozšířená o vědecko-výzkumné tendry a mobility.  V současné době, kdy jsou vyhlašované  mimořádné výzvy ze strany Evropské komise je výhodné mít nastaveného Strážce výzev.

Aplikaci ANLUPA využíváme i v redakci portálu Vědavýzkum.cz, abychom byli v obraze, které výzvy byly zveřejněny a mohli vás o nich průběžně informovat v rubrice Granty a dotace, kde zveřejňujeme také další příležitosti, stipendia či ocenění spojená s financováním výzkumných aktivit.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)