facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Další podniky získají podporu v programu TRIO

11. 4. 2019
Další podniky získají podporu v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO, který podporuje podniky v řešení projektů výzkumu a vývoje ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Ve výzvě s alokací 1,7 miliardy korun bylo k financování doporučeno celkem 154 projektů.

Dotace z programu TRIO jsou určené firmám, které spolupracují na projektu s organizací pro výzkum a šíření znalostí. Program se zaměřuje na aplikovaný výzkum v klíčových oblastech, konkrétně na technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, díky kterým vznikají nové produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

V minulém roce došlo k navýšení celkové alokace programu TRIO na 6,1 miliardy Kč a prodloužení doby trvání programu do roku 2022. U projektů doporučených k financování ve čtvrté veřejné soutěži se předpokládá zahájení řešení do 31. 8. 2019.

Ve výzvě uspělo celkem 154 projektů českých podniků, pro případ dostatku disponibilních zdrojů bylo navíc 8 projektů zařazeno do takzvaného zásobníku projektů. Dalších 30 projektů bylo doporučeno k podpoře, ale vzhledem k příslušné finanční alokaci u nich ministerstvo nepředpokládá uzavření smlouvy. Seznam projektů nedoporučených k podpoře naleznete zde. Hodnocení projektu (včetně anonymizovaných oponentních posudků) bude k dispozici v informačním systému na adrese https://trio.mpo.cz/.

Ministerstvo také zveřejnilo informační přehled pro uchazeče a příjemce programu TRIO, který obsahuje nejdůležitější dokumenty k vyplnění, termíny, kontakty pro řešení dotazů a informační odkazy programu TRIO.

V květnu letošního roku by měla být také vyhlášena výzva v novém resortním programu ministerstva průmyslu TREND, který bude implementovat Technologická agentura ČR. Do budoucna se má jednat o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který bude motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků výzkumu do praxe. V letech 2020 – 2027 by do něj měl stát investovat asi 10 miliard korun.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MPO