facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Grantová agentura vyhlásila nové soutěže

27. 2. 2018
Grantová agentura vyhlásila nové soutěže

Grantová agentura ČR (GA ČR) dne 27. 2. 2018 vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních výzkumných projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Grantová agentura ČR dále plánuje vyhlášení první veřejné soutěže v rámci nové podpory excelentního výzkumu EXPRO v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018.

Standardní projekty jsou plánovány s dobou řešení dva až tři roky.

Juniorské granty mají plánovanou dobu řešení také dva až tři roky. Budoucí řešitel (navrhovatel) juniorských grantových projektů základního výzkumu může být pouze pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který k datu ukončení soutěžní lhůty řádně ukončil doktorské studium, přičemž od ukončení jeho doktorského studia uplynulo nejvýše 8 let. Zároveň musí navrhovatel ke dni vyhlášení soutěže absolvovat postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph. D., a to v celkovém trvání nejméně 6 měsíců. Tato stáž může být rozdělena na dvě kratší.

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů je vyhlašována ve spolupráci s partnerskými grantovými agenturami DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), MOST (Ministry of Science and Technology, Čína) a NRF (National Research Foundation of Korea).

Uzávěrka podávání návrhů všech třech typů projektů je do 11. 4. 2018. Hodnoticí lhůta pak končí dnem 28. listopadu 2018.

Nové projekty EXPRO

Vyhlášení první veřejné soutěže nové skupiny grantových projektů EXPRO je plánováno v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 se zahájením řešení projektů v roce 2019. Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy.

Podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC.

 

Zdroj: GA ČR (12, 3, 4)