facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MSCA ITN: Podpora postgraduálního vzdělávání

3. 6. 2020
MSCA ITN: Podpora postgraduálního vzdělávání

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy MSCA Innovative Training Networks v programu Horizont 2020, určené k financování společných postgraduálních programů. Mezi 147 úspěšnými projekty je i jeden, který bude koordinovat česká instituce, a to Univerzita Karlova.

thisisengineering raeng JzdrZzZ50tA unsplash

Program The Innovative Training Networks (ITN) patří mezi pět základních typů podpory v rámci Marie Skłodowska-Curie Actions, jež jsou součástí 1. pilíře rámcového programu Horizont 2020. Cílem ITN je podpora doktorandů a mladých vědců na počátku jejich kariéry, rozvoj jejich znalostí a dovedností a přenos poznatků do konkrétních nápadů, případně produktů, které budou mít pozitivní ekonomický nebo sociální dopad. Za tímto účelem ITN podporuje společné postgraduální programy vysokých škol, výzkumných organizací a dalších institucí a v obecné rovině přispívá ke zvyšování kvality a inovativnosti doktorského vzdělávání v Evropě.

Aktuálně vyhodnocená výzva s rozpočtem 530 milionů eur podpoří celkem 147 programů pro doktorandy, do kterých se zapojí na 1400 organizací včetně 158 malých a středních podniků. Díky tomu se otevřou nové příležitosti až dvěma tisícovkám doktorandů. Vybrané projekty pokrývají nejrůznější vědní oblasti, nejvíce strojírenství (31 %), přírodní (24 %) a společenské vědy (10 %).

Grant uhradí náklady na zaměstnání doktorandů zapojených do programu po dobu tří let, náklady na jejich výzkum včetně souvisejících aktivit a konferencí a další organizační a nepřímé náklady. Maximální doba trvání projektu jsou čtyři roky.

Mezi podpořenými projekty v aktuální výzvě je také jeden z České republiky, konkrétně projekt s názvem Predictive Rendering In Manufacture (PRIME), který koordinuje Univerzita Karlova. Do projektu za 4,1 milionu eur se zapojí celkem 8 účastníků. V rámci dalších zemí EU 13 uspěl ještě jeden projekt z Kypru a jeden z Polska.

Nejvíce podpořených doktorských programů budou koordinovat instituce z Nizozemska, kde uspělo hned 24 projektů. K úspěšným zemím patřily také Německo (22 projektů), ŠpanělskoItálie (po 20 projektech) či Belgie (11), Dánsko a Francie (po 7).

Podrobné výsledky výzvy jsou dostupné zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Evropská komise, MSCA