instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Na podporu znalostního transferu je připraveno 200 milionů korun

26. 9. 2019
Na podporu znalostního transferu je připraveno 200 milionů korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo pátou výzvu programu podpory Partnerství znalostního transferu. Alokace pro tuto výzvu činí 200 milionů Kč. Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Příjem žádostí o podporu začne 7. října 2019 s skončí 7. ledna 2020.

Cílem výzvy je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností (znalostní organizací), ke kterým podnik nemá přístup. Uvedený transfer je realizován za účasti Asistenta nebo asistentů znalostního transferu, který musí být absolventem magisterského/doktorského studia a bude vybrán ve výběrovém řízení podnikem a znalostní organizací. Asistent bude transfer provádět přímo v provozovně podniku za odborného dozoru akademického pracovníka vybraného expertního pracoviště.

Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech, přičemž zároveň musí dojít k osvojení uvedených znalostí a dovedností zaměstnanci tohoto podniku.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 7. října 2019 do 7. ledna 2020.

Zájemci o dotaci z této výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která žadatelům pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu a spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů.

Podrobnosti najdete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu