facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový ročník Ceny Wernera von Siemense

11. 6. 2018
Nový ročník Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense už více než 20 let oceňuje nadané studenty, akademické osobnosti a nadšené vědce. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Přihlášky do nového ročníku je třeba odevzdat do 25. listopadu 2018.

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Od roku 1997 bylo na odměnách rozděleno už více než 10 300 000 Kč mezi 344 studentů, pedagogů a vědců.

Zájemci se o vítězství utkají v sedmi kategoriích – studenti a vědecké týmy se mohou sami přihlásit do kategorií o nejlepší výsledek základního výzkumu a o nejlepší diplomovou či disertační práci.

Diplomové a disertační práce

Kategorie je určena pro všechny talentované studenty, jejichž diplomové a disertační práce se zaměřují na veškerá IT, technická, medicínská nebo přírodovědná témata. Zároveň může autor absolventské práce obdržet zvláštní ocenění 20 000 Kč, pokud se ve své práci věnoval tématům z kategorie Průmysl 4.0 – digitalizace v průmyslové výrobě.

Nejlepší pedagogický pracovník

Na návrh rektorů a prorektorů jsou oceňováni pedagogové, kteří neberou své pedagogické působení jen jako práci, ale jako poslání a dokážou své studenty inspirovat. Nejlepší pedagogický pracovník obdrží ocenění ve výši 100 000 Kč.

Překonávání překážek

Speciální ocenění je určeno pro studenty, kteří navzdory svému zdravotnímu postižení či znevýhodnění dosáhují skvělých studijních či výzkumných výsledků. Adepty na toto ocenění může nominovat kterýkoli akademický pracovník univerzity a zajistit tak houževnatému studentovi prestižní ocenění a 20 000 Kč. Nominováni mohou být jak studenti magisterských a doktorských, tak i bakalářských programů se zaměřením na technické obory.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Ocenění je určené pro všechny vědce, kteří se zabývají automatizacemi, medicínou, IT, přírodními vědami nebo třeba kybernetikou. Účastnit se mohou jednotlivci nebo sehaný kolektiv. Stojíte ve světě plném nových vědomostí? Ty nejlepší práce v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu od nás obdrží 300 000 Kč.

Přihlášky do všech kategorií je možné odesílat až do 25. listopadu 2018. Více informací k jednotlivým oceněním naleznete zde

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Siemens