facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP JAK: Vyhlášeny výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI

4. 7. 2023
OP JAK: Vyhlášeny výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI

Operační program Jan Amos Komenský podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Alokace je v součtu více než 4 miliardy korun z evropských fondů. Vyhlašované výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI jsou v souladu s Národní RIS3 strategií, což zajistí, že podpora půjde skutečně tam, kde má Česká republika potenciál.

Dne 28. června 2023 byla vyhlášena výzva Mezisektorová spolupráce s alokací 1,75 miliard korun a o den později Mezisektorová spolupráce pro ITI s alokací 2,522 miliard korun. Obě výzvy mají stejný cíl, ale rozdílné prostředky – první vybere nejlepší projekty propojování akademického a aplikačního sektoru v celorepublikové soutěži, druhá podpoří ty, které budou mít nejvyšší dopad na metropolitní oblasti, nositele ITIs (Integrated Territorial Investments). Obě výzvy, resp. projekty, musí být v souladu s Národní RIS3 strategií a s principy FAIR. Ty kladou důraz na otevřenou vědu, tedy na výstupy „otevřené jak jen možno, uzavřené jak jen nutno“.

Výzvy podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Cílem takto vytvořené spolupráce je vytvořit a následně efektivně využít výsledky výzkumu a vývoje v praxi. Výzva Mezisektorová spolupráce pro ITI je zaměřena na podporu projektů, které jsou v souladu s integrovanou územní strategií / strategickým rámcem v rámci nástroje Integrovaných teritoriálních investic („ITI“).

Žádost o podporu do výzvy Mezisektorová spolupráce mohou žadatelé předkládat od 28. 6. 2023 do 14. 2. 2024 do 14 hodin, v případě výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI bude možné podat žádost o podporu v termínu od 31. 7. 2023 do 28. 2. 2025 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci Výzvy, kde jsou k dispozici přehledné letáky a kompletní znění výzev. Pro obě výzvy je zřízen společný informační e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 82 miliard Kč, přičemž 40 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 25 miliard na regionální školství.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy