facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Praha chystá nové dotace na výzkum, vývoj a inovace

29. 11. 2021
Praha chystá nové dotace na výzkum, vývoj a inovace

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) připravuje dva nové programy na podporu projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jejich celková hodnota činí 32 milionů korun. Přihlásit se může každá výzkumná instituce, vysoká škola nebo firma, která sídlí v metropoli. Příjem žádostí do první výzvy s názvem Asistenční vouchery bude probíhat v období 31. 12. 2021 - 31. 5. 2022

dmitry goykolov X8Vo9rGVPS8 unsplash

Pražský inovační institut společně s hlavním městem vyhlašuje dotačního programu Asistenční vouchery z projektu Prague Smart Accelerator. Cílem je podpořit přípravu a rozvoj projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Pražské výzkumné instituce, vysoké školy nebo firmy budou moct žádat až o 12 milionů korun, které pocházejí z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu města. Na Asistenční vouchery bude příští rok navazovat grantový program MHMP v hodnotě 20 milionů Kč.

Příjem žádostí do programu Asistenční vouchery probíhá od 31. 12. 2021 - 31. 5. 2022. Výše podpory, kterou může organizace získat, je stanovena na částce 100 000 Kč až 900 000 Kč, maximální míra podopory je 90 %. Přihlásit se může každá výzkumná instituce, vysoká škola, firma, podnik, veřejná správa i samospráva, s pobočkou v metropoli. Uchazeč je povinen před podáním žádosti o dotaci konzultovat s RIS3 developerem svůj projektový záměr. Svého RIS3 developera najdete v příloze č. 8 Příručka pro uchazeče. Uchazeč musí s pomocí svého RIS3 developera předložit vyplněnou přílohu č. 5 Projektová Fiše. RIS3 developer následně tuto fiši předá ke kontrole RIS3 manažerovi, který ji předloží Pražské inovační radě ke schválení a doporučení k financování. Více informací je k dispozici zde

Na svém nedávném zasedání se s dotačními programy seznámila Pražská inovační rada (PIR), odborný orgán, jehož úlohou je od roku 2014 formulovat inovační politiku města a zároveň v této oblasti koordinovat spolupráci Prahy s dalšími kraji ČR i s celostátní politikou výzkumu a inovací. Oba programy nyní ještě čeká schválení Radou hl. města Prahy a Zastupitelstvem.

„Těší mě, že díky Pražskému inovačnímu institutu, který si vzal pod svá křídla Podnikatelské a inovační centrum, je celá agenda komplexněji provázána napříč inovacemi a podpory podnikání v rámci Regionální inovační strategie. Vzniklé projekty přinesou městu přidanou hodnotu nejen z oblasti inovací, ale i prostřednictvím sdílených nápadů, které v celém spektru vznikají,“ uvedl pražský radní pro oblast vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

Hlavní město se rozhodlo od příštího roku podpořit tato úsilí vyhlášením vlastního grantového programu na podporu inovací a znalostního podnikání – prozatím ve výši 20 milionů korun. Se zvyšující se důvěrou mezi veřejnou správou, univerzitami a podniky tak Praha může reálně pomýšlet na to stát se skutečně inovačním hubem,” řekl k zasedání Pražské inovační rady pražský primátor Zdeněk Hřib.

Ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous představil na zasedání PIR také výsledky úspěšného mentoringového programu DoToho! Druhé kolo odstartovalo začátkem listopadu a mohou se do něj hlásit firmy s obratem od tří do 300 milionů korun, podobně jako v kole prvním. Program vznikl z iniciativy pražského byznysového centra Opero a Pii.

Pražský inovační institut také členům PIR představil Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku, která má Prahu dovést dovede k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů. Pii od července provozuje Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC) a organizuje pravidelná zasedání inovačních platforem na téma rozvoje biotechnologií, umělé inteligence, vesmírných technologií, urbánních inovací či kulturně-kreativních odvětví.

 

pii logo

Zdroj: Pražský inovační institut

redakčně upraveno