facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program JUNIOR STAR podpoří 17 nových vědeckých týmů

4. 11. 2023
Program JUNIOR STAR podpoří 17 nových vědeckých týmů

Od ledna příštího roku podpoří Grantová agentura České republiky sedmnáct nových projektů JUNIOR STAR. Vysoce výběrová soutěž je určena pro excelentní vědkyně a vědce na začátku kariéry, kteří do České republiky přicházejí ze zahraničí nebo mají významnou zahraniční zkušenost.

Díky nadstandardní podpoře 25 milionů Kč na 5 let jim umožní vybudovat nový vědecký tým a zaměřit se na nové oblasti výzkumu.

„Soutěž JUNIOR STAR je pro začínající vědce jedinečnou příležitostí se vědecky osamostatnit a obohatit české prostředí o nová výzkumná témata. O podporu je enormní zájem. Dovolit si však můžeme financovat jen ty nejlepší z nejlepších,“ řekl předseda Grantové agentury ČR Petr Baldrian. „Jedná se již o čtvrtý ročník této soutěže. Jsme velmi rádi, že díky ní pro českou vědu získáváme i vědkyně a vědce z prestižních zahraničních univerzit. Jsou to například vědci působící v USA, Spojeném království, Norsku nebo Německu. Věříme, že řešitelé mají potenciál zodpovědět významné otázky ve svém oboru výzkumu a vybudovat nové týmy, které českou vědu obohatí.“

Podpořeny jsou projekty ze všech oblastí základního výzkumu. Vědkyně a vědci se v nových projektech zaměří například na zrychlení vývoje léků, optimalizaci 3D tisku slitin, počítačové vidění pomocí neuronových sítí nebo na vliv bilingvismu v prvním roce života.

Granty JUNIOR STAR hodnotí výhradně zahraniční vědci, kteří garantují odbornost a objektivitu hodnocení. Na každý projekt jsou vypracovány čtyři posudky od členů zahraničních oborových komisích a další od externích oponentů, na jejichž základě navrhnou hodnoticí panely nejlepší projekty k podpoře.

Seznam projektů JUNIOR STAR 2024 a další informace jsou k nahlédnutí zde.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR