facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Soutěž o nejlepší závěrečnou práci zabývající se životním prostředím

5. 6. 2020
Soutěž o nejlepší závěrečnou práci zabývající se životním prostředím

Prvního června byl vyhlášen druhý ročník celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis. Ta napříč vysokými školami v Česku vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce v oblasti životního prostředí. Přihlásit se je možné až do 30. září 2020. Portál Vědavýzkum.cz je letos mediálním partnerem soutěže.

Přihlásit se může každý, kdo v roce 2020 úspěšně obhájil nebo do konce září 2020 obhájí svoji bakalářskou či diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společensko vědního pohledu. Termín pro podání přihlášek je 30. září 2020. Finálové kolo pak proběhne za účasti veřejnosti 3. prosince 2020 v Ústí nad Labem.

logo

„Hlavním cílem soutěže je podporovat mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti, které by rozhodně neměly skončit zaprášené v šuplíku,“ shrnuje poslání Czech Envi Thesis její zakladatel a hlavní organizátor Jan Macháč z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jak soutěž probíhá?

Soutěž je pořádaná jako dvoukolová. V tom prvním se účastníci (autoři prací) přihlašují prostřednictvím webových stránek do soutěže a probíhá posouzení prací odbornými oponenty. Pětice nejlepších prací potom postupuje do kola druhého – finálového. Finálové kolo soutěže je vedeno formou veřejné konference,  kde budou vybrané práce prezentovány před vědeckou radou. Ta rozhoduje o celkovém vítězi soutěže a zasedá v ní například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo uznávaná česká vědkyně Jiřina Jílková. Finálové kolo druhého ročníku soutěže letos opět zaštiťuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Autoři tří nejlepších finálových prací budou finančně odměněni (30 000, 20 000 a 10 000 Kč). Ani další finalisté neodejdou s prázdnou, zúčastní se např. mediálního školení od partnera soutěže Vodafone nebo získají cenné zkušenosti do budoucí činnosti.

„Na minulém ročníku se ukázalo, že o finalisty byl bezprostřední zájem ze strany médií, vědecké veřejnosti i přítomných soukromých firem,“ potvrzuje spoluorganizátor Marek Hekrle. Vedle školení od Vodafonu si tak soutěžící měli možnost odnést i cenné kontakty do budoucna.

2019 10 Diskuse finalistu a pani Tenzerove

V průběhu soutěže mají studenti možnost svoje práce prezentovat před vědeckou radou i veřejností a dále o tématech společně diskutovat (Autor: Czech Envi Thesis, 2019)

Soutěž navazuje na úspěšný minulý ročník

První ročník soutěže Czech Envi Thesis vyhrála v roce 2019 Kateřina Tumová z Masarykovy univerzity z Brna. V konkurenci 21 přihlášených prací napříč vysokými školami v ČR uspěla se svou prací, ve které posuzovala možnost využití tzv. šedé odpadní vody, která v domácnosti odtéká například z koupelen a umyvadel, ke splachování či zalévání. Za ní se na stupních vítězů umístila Monika Kumstová (UJEP), která zkoumala faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí ve městech. Pomyslný bronz si odnesla Tatiana Filippová (VŠE) a její práce o vlivu environmentálních kampaní na změnu chování jednotlivců ve spotřebě plastů. Kromě vítězných témat se finalisté zabývali také vlivem globalizace a ekonomického růstu na životní prostředí nebo postoji zemědělců k výsadbě stromů v krajině.

„Přestože se jednalo o první ročník soutěže, zájem a ohlasy byly skvělé. Potvrzuje se, že téma životního prostředí nabývá na významu, jak mezi mladými lidmi, tak napříč celou společností. Bylo to pro nás výborná motivace pro přípravu právě vyhlášeného druhého ročníku,“ shrnul Jan Macháč.

Vitezkou se stava Katerina Tumova

Vítězkou prvního ročníku Czech Envi Thesis se v roce 2019 stala Kateřina Tumová (Autor: Czech Envi Thesis, 2019)

Přihlášku do soutěže a další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách soutěže. Sledovat novinky o soutěži můžete i na na Facebooku  a Instagramu.

Informační leták k soutěži naleznete v příloze.

 

Zdroj: UJEP

 

Stáhnout přílohy: