facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vítězní kandidáti programu MERIT se zapojí do špičkového výzkumu

15. 12. 2023
Vítězní kandidáti programu MERIT se zapojí do špičkového výzkumu

Mezinárodní program MERIT pro mobilitu zahraničních vědců vybral prvních patnáct talentovaných výzkumníků z Evropy, Jižní Ameriky i Asie, kterým nabídl stáže ve špičkových výzkumných organizacích. V příštím roce se vítězní kandidáti zapojí do výzkumných aktivit ve strategických inovačních oblastech Středočeského kraje.

Program MERIT (Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology) je jedním z klíčových projektů SIC. Jeho cílem je přenést špičkové zahraniční znalosti a zkušenosti do výzkumných center i firem středočeského regionu.

Vybraní kandidáti budou v příštím roce realizovat své společensky užitečné projekty v deseti středočeských výzkumných organizacích, do kterých je předložili. Patří mezi ně výzkum mikrobiomu pro léčení Alzheimerovy nemoci, vývoj nového laserového systému pro aplikaci v průmyslu (např. v oblasti přesné chirurgie nebo dálkové satelitní komunikace ve vesmíru), bezpečnější a účinnější využití protonové terapie, výzkum předcházení tzv. městskému tepelnému ostrovu (Urban Heat Island), který negativně ovlivňuje zdraví veřejnosti i tepelné vlastnosti budov, nebo třeba projekt, který propojuje strojové učení a astrofyziku.

Vybraní výzkumníci přichází z různých států Evropy (Velká Británie, Itálie, Rakousko, ČR, Polsko, Španělsko), ale i z Japonska nebo Brazílie. Pracují na prestižních institucích jako je Babraham Institute Cambridge, Vídeňská univerzita, Univerzita v Innsbrucku nebo Federální univerzita Rio de Janeiro.

Absolvují 30měsíční stáže v těchto institucích:

MERIT rozvíjí celý inovační ekosystém Středočeského kraje (SČK). V konsorciu programu spolupracují desítky středočeských MSP a velkých firem, patnáct výzkumných organizací i zahraničí univerzity z jedenácti zemí světa. Program je spolufinancován  grantem Evropské komise Horizon Europe.

Jak probíhal výběr nejlepších kandidátů

Mezinárodní tříčlenné komise expertů hodnotily 38 způsobilých žádostí ve 3 oblastech: excelence, impakt a implementace podaného projektu. Do procesu jsme zapojili i tzv. revizní hodnotitele, kteří zajišťují, že si každý uchazeč odnese maximálně konzistentní feedback na svůj projekt. V písemném hodnocení uspělo 24 žadatelů, kteří se dostali nad minimální skóre 75 % potřebných k získání grantu. Následovaly on-line pohovory, které hodnotily například vědeckou diskuzi, komunikaci nebo leadership kandidátů. Po sečtení finálních výsledků byl sestaven seznam 15 nejlepších uchazečů a zároveň seznam rezervních kandidátů.

Druhá výzva, ve které SIC vybere dalších 15 kandidátů, bude otevřena 15. ledna 2024. Přihlaste se zde.

Kdo se může přihlásit do 2. výzvy

Do programu MERIT se může přihlásit výzkumník, který dosáhl akademického titulu Ph. D. a má za sebou zahraniční vědeckou zkušenost (minimálně 2 roky ze 3 let předcházejících spuštění výzvy). Může jít o výzkumníka z kteréhokoli pracoviště na světě, tedy i o českého vědce působícího v zahraničí.

Záměrem programu MERIT je podporovat rovné příležitosti ve vědě a výzkumu. Stejné šance tak mají všichni uchazeči bez ohledu na pohlaví, věk, původ či jiné sociodemografické rozdíly. Kromě výše uvedených podmínek musí uchazeč poslat svoji přihlášku s popisem výzkumného projektu, který chce ve Středočeském kraji rozvíjet.

 

Zdroj: Středočeské inovační centrum