facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení veřejné soutěže v programu Prostředí pro život

3. 12. 2019
Vyhlášení veřejné soutěže v programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na projektech dlouhodobé spolupráce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6 – 6,5 roku.

Konsorcia projektu se skládají z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifických problematik v životním prostředí. Očekáváme výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá systémová a komplexní environmentální řešení. 

Každý projekt bude zaměřen na řešení jednoho ze 7 zadaných výzkumných témat v oblasti životního prostředí. Po celou dobu řešení Vašeho projektu se předpokládá úzká spolupráce s Ministerstvem životního prostředí.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. února 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 

Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici zde.

 

Zdroj: TA ČR