facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy společných česko-německých projektů

25. 1. 2019
Výsledky výzvy společných česko-německých projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy návrhů společných česko-německých výzkumných projektů. Uspěly čtyři projekty. Na dvou z nich se bude podílat Masarykova univerzita, jeden získala Univerzita Karlova. Podporu získá také projekt Institutu klinické a experimentální medicíny.

Na základě výsledků odborného hodnocení Smíšená česko-německá komise doporučila společné výzkumné projekty k udělení podpory z veřejných prostředků v letech 2019-2020. Jde o společné česko-neměcké výzkumné projekty, které jsou řešené veřejnými vysokými školami či výzkumnými organizacemi mimo Akademii věd ČR. Výsledky výzvy jsou zveřejněny zde.

Úspěšné byly čtyři projekty. Patří mezi ně i projekt Masarykovy univerzity „Jsou příjem a asimilace nitrátu důležité pro reakci rostlin nasucho?“, na němž bude spolupracovat s Humboldtovou univerzitou v Berlíně. Brněnská univerzita uspěla také s projektem „Metody real-time extrakce BOLD signálu“, který bude řešit s Univerzitou v Heidelbergu.

Úspěšná byla také Univerzita Karlova s Technickou univerzitou v Mnichově se společným projektem s názvem „Nelineární spektroskopie exciton-excitonové anihilace v molekulárních agregátech“. Kromě vysokých škol uspěl také Institut klinické a experimentální medicíny. Ten se bude ve spolupráci s IFB Adipositas Erkrankungen Universität Leipzig podílet na projektu „Genetické skóre jako potenciální prediktor úspěšnosti intervencí zaměřených na snížení tělesné hmotnosti“.

Česká republika dlouhodobě podporuje výzkumnou spolupráci s Německem. Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) například nabízí různé typy grantových programů či příspěvků na akademickou mobilitu. Grantová agentura ČR ve spolupráci s německým protějškem vyhlásila společnou výzvu na podporu česko-německých projektů základního výzkumu. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze ve spolupráci s vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace zase na začátek února chystají Česko-německý den aplikovaného výzkumu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT