facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy v programu Marie Skłodowska-Curie Actions 2017

30. 1. 2018
Výsledky výzvy v programu Marie Skłodowska-Curie Actions 2017

Dne 29. 1. 2018 byly vyhlášeny výsledky žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Podpořeno bylo 1 348 projektů, přičemž pouze tři z nich směřují na české instituce. Jedenáct podpořených žádostí naopak získali Češi, kteří míří na zahraniční instituce.

Výzvy MSCA Individual Fellowships 2017 (MSCA-IF-2017) se účastnil rekordní počet žádostí. Z 8 957 jich bylo nejvíce podáno v panelu o živé přírodě a v panelu sociálních a humanitních věd. Podpořených jich bylo 1 348, celková úspěšnost se pohybovala okolo 15 %. Evropská komise tak v této výzvě vybraným vědcům rozdělí až 248,7 milionů eur z rozpočtu programu Horizont 2020. Je to o 30 milionů eur víc než v předchozí výzvě.

Dalších 78 stipendií bylo uděleno na návrat vědcům zpět do Evropy, 46 stipendií získali vědci na pomoc s nastartováním kariéry po dlouhodobé pauze. Evropská komise navíc rozdělila 137 Global Felowships, stipendií určených na vědecko-výzkumný pobyt na institucích mimo Evropskou unii.

Z 69 žádostí, které směřovaly na české instituce, byly podpořeny pouze 3 projekty. Z dalších 64 žadatelů české národnosti, kteří žádost o vědecko-výzkumné pobyty podávali na zahraniční instituce, jich bylo podpořeno 11.

Čeští uchazeči, kteří nezískali financováni ve výzvě MSCA-IF-2017 a zároveň prošli minimálním prahem 70 %, budou moci čerpat podporu ze strukturálních fondů. Půjde o výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podle harmonogramu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by měla být výzva vyhlášena během března 2018.

Další výzva by měla být otevřena od 12. dubna 2018 do 12. září 2018.

Technologické centrum AV ČR nedávno také vydalo aktualizovanou brožuru s podrobnými informacemi o programu Marie Skłodowska-Curie Actions.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Technologické centrum AV ČR, Evropská komise