facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akce Marie Skłodowska-Curie nabízí finance pro 65 tisíc výzkumníků

22. 1. 2018
Akce Marie Skłodowska-Curie nabízí finance pro 65 tisíc výzkumníků

Technologické centrum Akademie věd České republiky vydalo aktualizovanou brožuru Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v programu Horizont 2020. Ta obsahuje i změny pro období 2018-2020. MSCA cílí na posílení mobility výzkumných pracovníků a podporu jejich vzdělávání a profesního růstu.

Program MSCA, jehož celkový rozpočet v letech 2014-2020 činí téměř 6,2 miliard €, nabízí pět typů grantů. Projekt do těchto příležitostí lze podávat na jakékoliv téma s výjimkou těch, spadajících pod program EURATOM. Evropská komise odhaduje, že by finanční prostředky z tohoto programu mohlo v různé formě čerpat až 65 tisíc výzkumných pracovníků, včetně 25 tisíc studentů doktorských studijních programů.

Aktualizovaná brožura představuje pět typů MSCA, základní principy jejich financování, obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a shrnuje otázky duševního vlastnictví. Oproti staršímu, druhému vydání obsahuje změny zavedené v rámci pracovního programu MSCA pro léta 2018-2020. Ty se nevztahují na již běžící projekty kromě dvou výjimek: možnost získání finanční podpory pro pracovníky se speciálními potřebami a možnost částečného úvazku (min. 50%) u individuálních vědecko-výzkumných pobytů z profesních důvodů.

Podmínkou pro participaci v programu je změna místa pobytu a věnování se realizaci projektu celým úvazkem (až na výjimky z rodinných, osobních nebo zmíněných profesních důvodů). V návaznosti na to jsou granty MSCA tvořeny následujícími příspěvky: příspěvek na mzdu, příspěvek na mobilitu, příspěvek na rodinu (tyto obdrží výzkumník), příspěvek na výzkum, školení a networking a příspěvek na management a režijní náklady (tyto spravuje hostující instituce). Výše jednotlivých příspěvků se odvíjí od zkušeností daného výzkumníka, jeho rodinného stavu, doby pobytu na hostující instituci a zemi, kde hostující instituce sídlí. Informace ohledně předkládání návrhů projektů do jednotlivých akcí lze dohledat v naší rubrice příležitosti nebo na Účastnickém portálu Evropské komise.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: TC AV ČR, Horizont 2020