facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva EIT LEADERS – Women Innovators in Manufacturing

9. 7. 2023
Výzva EIT LEADERS – Women Innovators in Manufacturing

V rámci Regionálního inovačního programu Evropského inovačního a technologického institutu otevřelo Znalostní a inovační společenství EIT pro výrobu (EIT Manufacturing) výzvu pro podávání žádostí o cenu EIT LEADERS – Women Innovators in Manufacturing 2023. Výzva je otevřena do 18. července 2023.

Cena je udělována ženám inovátorkám pocházejícím ze zemí spadajících pod Evropský inovační a technologický institut (EIT RIS) - včetně Česka -, které významně ovlivnily inovační ekosystém přeměnou nápadů na nové a pokročilé produkty a/nebo služby ve prospěch lidstva i planety, a to v klíčových oblastech EIT Manufacturing.

Soutěž proběhne následovně: v prvním kole přihlášek absolvuje online školení až 60 oprávněných uchazeček. Po druhém kole a vyhodnocení došlých příspěvků externími hodnotiteli bude šest nejlépe hodnocených uchazeček pozváno na slavnostní předání cen, kde budou veřejně vyhlášeny tři vítězky, které obdrží ceny ve výši 10 000, 7 500 a 5 000 EUR.

Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách EIT Manufacturing zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha