facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zahraniční spolupráce českých a rakouských institucí v programu AKTION

17. 2. 2020
Zahraniční spolupráce českých a rakouských institucí v programu AKTION

Blíží se termín pro podávání žádostí o výzkumná stipendia v programu AKTION Česká republika - Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru.

Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

  • individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
  • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.
Nejbližší termín pro podávání žádostí o stipendia je 15. březen 2020. Program nabízí tři druhy výzkumných stipendií:
  • 1-5 měsíční stipendia pro přípravu diplomové/disertační práce
  • 1 -3 měsíční výzkumná stipendia pro akademické pracovníky 
  • pětiměsíční stipendia pro přípravu habilitační práce
Více informací naleznete zde.