facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2016. Rozhodla o udělení grantů na podporu řešení a zveřejňuje seznamy projektů, které ve veřejných soutěžích uspěly.

26. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_014 (Budování expertních kapacit – transfer technologií) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 26. 7. 2016, 31. 8. 2016 a 9. 11. 2016.

25. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2017.

24. 11. 2016

TA ČR

Dne 21. listopadu byl zveřejněn Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017.

22. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádá dne 5. 12. 2016 seminář s názvem Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI Fondů, na kterém představí komunitární programy EU (HORIZONT 2020, ERASMUS+, COSME atd.).

20. 11. 2016

MMR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době zpracovává závěrečnou zprávu hodnotící realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

18. 11. 2016

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 21. 7. 2016, 8. 8. 2016, 23. 9. 2016, 31. 10. 2016 a 8. 11. 2016.

16. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Upozorňujeme na možnost předkládání projektových žádostí v rámci Mezinárodního visegrádského fondu. Uzávěrka je již 1.12.2016.

15. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

The Central European University (CEU) v Budapešti přijímá žádosti o stipendia pro magisterské a doktorské studenty z celého světa.

14. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 2.

14. 11. 2016

MŠMT