facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vítáme nové partnery portálu Vědavýzkum.cz

25. 1. 2021
Vítáme nové partnery portálu Vědavýzkum.cz

V letošním roce vítá redakce Vědavýzkum.cz dva nové partnery. Ke změně došlo také na postu hlavního partnera portálu, kterým je nově společnost IOCB Tech. Podpořit naše aktivity se rozhodli i Národní technická knihovna, která se stala partnerem rubriky Z domova, a laserové centrum ELI Beamlines, které je partnerem rubriky Ze zahraničí. 

loga partneři

Spoluráce s významnými institucemi na poli vědy a výzkumu je pro naši redakci zcela klíčová, proto si velice vážíme podpory našich stávajících i nových partnerů. Na pozici hlavního partnera portálu je od letošního roku dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), IOCB Tech s.r.o., jež zabývá transferem technologií. Na pozici hlavního partnera vystřídá společnost EY, které patří velký dík za podporu v minulých letech.

IOCB Tech

Cílem společnosti IOCB Tech je přenášet do praxe výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální chemie, materiálové chemie, biologie a dalších chemii blízkých disciplín. Společnost je mimo jiné velmi nápomocná při zvládání stále aktuální krize kolem onemocnění COVID-19. V minulém roce například darovala 7 milionů korun na výzkum a vývoj nových diagnostických testů pro rozpoznání tohoto onemocnění. Pár měsíců poté společnost věnovala Zdravotnímu ústavu v Ostravě sady pro 10 tisíc izolací virové RNA pro testování na COVID-19.

V roce 2017 IOCB Tech založila v českých podmínkách unikátní inkubátor i&i Prague, který má za sebou řadu úspěchů, o nichž jsme blíže psali v tomto článku. Výkonným ředitelem společnosti IOCB Tech je už od roku 2009 Martin Fusek. S ním jsme si v rámci dvoudílného rozhovoru povídali o důležitosti a fungování transferu technologií. Oba díly rozhovoru si můžete přečíst zdezde.

Národní technická knihovna

Radost máme také z toho, že řady partnerů našeho portálu už na konci minulého roku rozšířila Národní technická knihovna. Ta má ve svém knihovním fondu více než 1,5 milionu svazků a zároveň je i kulturním a společenským centrem. Za příznivějších epidemiologických podmínek do moderní budovy NTK v pražských Dejvicích pravidelně zavítá množství návštěvníků, aby si poslechli zajímavé přednášky z různých oborů nebo si prohlédli aktuální výstavy.

Dlouhodobým ohniskem zájmu je pro NTK téma otevřené vědy. Například v aktuální pandemii, která znemožňuje studentům, akademickým pracovníkům i vyučujícím přístup do knihovny, NTK zpřístupnila více než 2000 digitalizovaným titulů. Na téma otevřené vědy i jiných pro studenty i akademiky důležitých oblastí pořádá NTK různé semináře, o jejichž konání vás informujeme na našem portálu.

ELI Beamlines

V neposlední řadě si velmi vážíme partnerství se špičkovým laserovým centrem ELI Beamlines, které poskytuje kapacity nejintenzivnějších laserů mezinárodní vědecké komunitě pro provádění unikátních experimentů. Je součástí panevropské výzkumné infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure), jednoho z tzv. Landmarks Cestovní mapy ESFRI (Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury). Provoz centra je již deset let zajišťován Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR. Ředitelem ELI Beamlines je Roman Hvězda, rozhovor s ním si přečtěte zde.

Nedávným úspěchem centra je podpis memoranda o ustavení mezinárodní organizace ELI ERIC se sídlem v Česku. Jde o založení mezinárodní spolupráce ERIC (European Research Infrastructure Consortium) poté, co byla Evropská komise požádána o ustavení mezinárodní organizace ELI ERIC. Tato právní forma umožní členským státům řídit pilíře výzkumné infrastruktury ELI společně a prezentovat je vědecké obci jako jednu mezinárodní organizaci. 

Děkujeme všem ostatním partnerům, kteří nás podporují již delší dobu. Jejich seznam si můžete přečíst zde. Budeme rádi, když řady našich partnerů a spolupracujících institucí rozšíří i další subjekty z veřejného a komerčního sektoru.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)