facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

i&i Biotech investuje do firmy vyvíjející lék na rakovinu

10. 3. 2022
i&i Biotech investuje do firmy vyvíjející lék na rakovinu

i&i Biotech Fund oznamuje svoji další investici, která se tentokrát pohybuje ve výši 2 miliony USD a směřuje do americké společnosti Dracen Pharmaceuticals. Tato firma dokončuje první fázi klinického testování látky DRP-104 (sirpiglenastat), která má potenciál výrazně pomoci při léčbě rakoviny. Podle představitelů fondu jde o velmi nadějný projekt s možností zajímavého zhodnocení.

Group 0522Látku DRP-104 vyvinul tým vědeckých pracovníků pod vedením Pavla Majera z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s vědci z Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimoru v USA. Tato látka dokáže zastavit buněčný metabolismus glutaminu, což je klíčový zdroj dusíku, který rakovinné buňky potřebují ke svému růstu. Jeho absence potlačuje rakovinné bujení. Velké naděje přináší používání látky DRP-104 v tzv. imunoterapii, která se zaměřuje na posilování imunitní reakce organismu vůči nádoru.

Společnost Dracen Pharmaceuticals vyvíjí látku DRP-104 na základě exkluzivní celosvětové licence, kterou zakoupila v roce 2017. Doposud se jí podařilo získat investice ve výši 57 mil. USD, díky čemuž úspěšně dovedla testování látky až do klinické fáze, kdy je lék podáván prvním lidským pacientům. „Současná fáze klinického testování bude ukončena během tohoto roku. Prostředky, které jsme získali díky investici fondu i&i Bio, budou použity na její dokončení a na další rozvoj celé společnosti,“ říká Tom Estock, ředitel Dracen Pharmaceuticals.

Unikátní ekosystém pomáhá při transferu technologií

i&i Biotech Fund (i&i Bio) je nový investiční fond, který svou činnost zahájil ve druhé polovině minulého roku. Vznikl na základě spolupráce českého biotech inkubátoru i&i PragueEvropského investičního fondu za podpory InnovFin a Panevropského záručního fondu. i&i Bio se stal teprve druhým neamerickým investorem, kterému bylo umožněno do firmy Dracen Pharmaceuticals vstoupit. Tím prvním je již zmíněná společnost i&i Prague.

Celá spolupráce na vývoji látky DRP-104 je skvělou ukázkou fungování unikátního ekosystému, který vznikl okolo Ústavu organické chemie a biochemie. „Kromě samotného ústavu, což je vědecké pracoviště na světové úrovni, ho tvoří další společnosti, které se specializují na podporu transferu technologií z akademické půdy do další fáze jejich vývoje,“ vysvětluje Jaromír Zahrádka, který stojí v čele fondu i i&i Prague. „Díky existenci tohoto ekosystému jsme schopni přinášet do nadějných projektů nejen finanční prostředky, ale i zcela ojedinělé know-how,“ dodává Zahrádka.

„V České republice stále chybí investiční zdroje pro podporu transferu znalostí a technologií k uživatelům a toto je nástroj, jak pomoci nejlepším z technologií dostat se až k pacientům. Fakt, že si Evropský investiční fond vybral ke spolupráci právě jeden z ústavů Akademie věd České republiky ukazuje, že kvalita výzkumu v této instituci dlouhodobě dosahuje úrovně nejvyspělejších zemí Evropy, a to nás samozřejmě velmi těší,“ doplňuje ho Ilona Müllerová, místopředsedkyně Akademie věd ČR.

 

Zdroj: i&i Biotech Fund


i&i Biotech Fond

i&i Bio je venture kapitálový fond se sídlem v Lucembursku, který se zaměřuje na investice do evropských vědeckých startupů. Fond spravuje více než 45 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností v rané fázi jejich vývoje, které přicházejí s inovativními nápady v oblasti vývoje léčiv, zdravotnických pomůcek, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své zkušenosti s investováním do tohoto typu rizikového kapitálu využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světový trh. Díky úzké spolupráci se svým hlavním sponzorem, biotechnologickým inkubátorem i&i Prague, má i&i Bio unikátní příležitost podporovat nadějné inovace především ve střední Evropě.

Evropský investiční fond (EIF)

Fond je podporován investicí z EIF, která probíhá za přispění:

  • lnnovFin Equity, s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je podpora financování a realizace produktivních investic v Evropské unii a zajištění lepšího přístupu k financování.
  • Celoevropské záručního fondu (EFG), který je realizován EIF s finanční podporou zúčastněných členských států. Cílem EFG je reagovat na ekonomické dopady pandemie COVID-19 tím, že zajistí, aby podniky v zúčastněných členských státech měly k dispozici dostatečnou krátkodobou likviditu na překonání krize a mohly pokračovat ve svém růstu a rozvoji ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.