facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo dne 13. 05. 2024 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030.

23. 5. 2024

2. lékařská fakulta UK

Petr Cígler a jeho spolupracovníci pracují na zdokonalení molekulárních přepravních systémů ribonukleové kyseliny (RNA) do buněk. Otázka, jak ji efektivně dopravit na určené místo v těle, aby tam cíleně umlčela špatně fungující gen, patří k největším výzvám prudce se rozvíjející genové medicíny. Nyní podnikli vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ke splnění kýženého cíle další podstatný krok.

22. 5. 2024

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. května 2024 osmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce. Soutěžní lhůta končí 17. července 2024.

22. 5. 2024

Technologická agentura ČR

Učená společnost České republiky na svém XXX. valném shromáždění 20. května 2024 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, intelektuálům, pedagogům a talentovaným SŠ a VŠ studentům.

21. 5. 2024
Z domova
Array
(
)

Dne 17. května byla v ČR slavnostně otevřena tři tzv. centra vědecké excelence Dioscuri, která budou podporovat nadějné mladé výzkumné pracovníky na jejich cestě k excelenci a nezávislosti, a posilovat tím českou vědu a celý Evropský výzkumný prostor. Program Dioscuri financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) společně s německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF).

20. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. května. 2024 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS25 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION. Soutěžní lhůta končí 10. července 2024.

20. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výstavu představující více než dvacet vědkyň, jež vědecky působily nebo se stále věnují výzkumu v německém hlavním městě, zahájily rektorka Univerzity Karlovy a zástupkyně Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. K vidění je v Křížové chodbě Karolina až do 11. června 2024.

17. 5. 2024

Univerzita Karlova

Na vysokých školách v Česku se v roce 2023 vzdělávalo 308,6 tisíc studentů, z nichž téměř pětinu tvořili cizinci. Poprvé za posledních 20 let bylo mezi cizinci více ukrajinských než ruských studentů a zároveň byl zaznamenán nejnižší počet doktorandů, a sice 19,8 tisíce osob. Po deseti letech poklesu naopak v roce 2023 vzrostl počet absolventů vysokých škol na 63,2 tisíce.

17. 5. 2024

Český statistický úřad

Pokud by došlo k dohodě o přístupu k programu Horizont Evropa, švýcarští výzkumníci by se mohli účastnit výzev na rok 2025, které se otevírají tento červenec. Avšak Bern uvedl, že připojení k projektu Copernicus bude příliš drahé, informuje evropský portál Science Business, s nímž portál Vědavýzkum.cz navazuje partnerství. 

15. 5. 2024

Science Business

Iniciativa Nový evropský Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) otevírá pro rok 2024 nové výzvy k předkládání projektů. Výzvy byly otevřeny 7. května 2024. Uzávěrka je 19. září 2024.

14. 5. 2024

Technologické centrum Praha

Strana 1 z 195