facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. prosince 2023 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI.

9. 12. 2023

Technologická agentura ČR

Pamětní grant Martiny Roeselové, který finančně podporuje mladé vědkyně a vědce pečující o dítě předškolního věku, zná své příjemce pro rok 2024. Nadační fond IOCB Tech oznámil jména deseti nových příjemkyň a příjemců grantu, mezi něž rozdělí 1,5 milionu korun.

8. 12. 2023

NF IOCB Tech

Ve středu 6. prosince 2023 se na půdě Ostravské univerzity odehrálo finále celorepublikové popularizační soutěže Český VŠEVĚD. Z šesti vědců a vědkyň, kteří během finálového večera bojovali o vítězství, vyhrál Oldřich Motyka z VŠB – Technické univerzity Ostrava se svou kytkou Hugem. Právě rostliny a tajemství, která ukrývají a neumí nám říct, byla předmětem jeho stand up vystoupení.

8. 12. 2023

VŠB-TUO

Akademický senát Univerzity Hradec Králové zvolil kandidátem na funkci rektora Jana Kříže. Z 23 platných hlasů získal 17, ke zvolení bylo potřeba obdržet 13 hlasů. Univerzitu tak povede v letech 2024-2028.

7. 12. 2023

Univerzita Hradec Králové

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů. Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

7. 12. 2023

RVVI

Unikátní soutěž, která nepočítá vědecké články v prestižních časopisech ani afiliace na proslulých univerzitách, zná svého vítěze. Klání mladých vědců a vědkyň do 7 let od doktorátu nese jméno Dream Chemistry Award. Aby dostálo svému jménu, oceňuje nápady tak neotřelé, že se jejich uskutečnění blíží naplnění odvážného lidského snu. Ročník 2023 opanoval Mark Levin z University of Chicago, jehož cílem je zjednodušit design farmaceuticky aktivních látek.

6. 12. 2023

ÚOCHB AV ČR

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, Začínající výzkumníci / výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

5. 12. 2023

TA ČR

Vysokoškolští studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se mohou ucházet o ceny Učené společnosti, jež jsou v případě chemických oborů udělované spolu s Nadací Experientia. Ceny jsou udělovány za originální práce (studentské práce, odborné články atp.). Hodnoticími kritérii jsou u všech cen především originalita a přínos studenta k předkládané výzkumné práci.

4. 12. 2023

Učená společnost ČR

Letošní ročník fotografické soutěže na téma Fyzika v našem každodenním životě je kromě stávajících i bývalých zaměstnanců Fyzikálního ústavu AV ČR  zaměřen i na studenty všech typů škol. Každý soutěžící má možnost přihlásit maximálně pět fotografií. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2023.

3. 12. 2023

Fyzikální ústav AV ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 17. 5. 2023. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 29 návrhů projektů a 24 návrhů projektů postoupilo přes formální kontrolu do hodnocení.

2. 12. 2023

Technologická agentura ČR

Strana 1 z 176