facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Na 171. zasedaní Pléna ČKR v Křtinách bylo zvoleno nové předsednictvo a nová předsedkyně. Od 1. srpna se jí stane profesorka Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy, která ve funkci vystřídá profesora Martina Bareše, rektora brněnské Masarykovy univerzity.

9. 6. 2023

Univerzita Karlova

Již šestým rokem laserová centra HiLASE a ELI Beamlines v rámci projektu Talentové akademie umožňují dvanácti vybraným studentům vyzkoušet si během finále práci reálných vědeckých týmů ve špičkových laboratořích. A právě teď se středoškoláci mohou začít hlásit do online kola. Registrace budou otevřeny až do 23. 6. 2023.

8. 6. 2023

ELI Beamlines

Letošní ročník fotografické soutěže na téma Fyzika v našem každodenním životě je kromě stávajících i bývalých zaměstnanců Fyzikálního ústavu AV ČR zaměřen i na studenty. Každý soutěžící má možnost přihlásit maximálně 5 fotografií. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2023.

7. 6. 2023

Fyzikální ústav AV ČR

Národní technická knihovna se stala historicky prvním dějištěm National EOSC Tripartite Event v České republice. Společně s třetím Czech Open Science Day přilákal více než 150 účastníků, kteří se různými způsoby podílejí na implementaci Open Science a European Open Science Cloud v tuzemsku i v zahraničí.

7. 6. 2023

Masarykova univerzita

Veletrh vědy, největší vědecká akce v České republice, otevírá své brány široké veřejnosti. Od čtvrtka 8. června se v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude prezentovat více než 100 vědeckých pracovišť, firem i science center. Doprovodný program nabídne přednášky, workshopy nebo panelové diskuse. Třídenní akci pořádá Akademie věd ČR. Vstup je zdarma.

6. 6. 2023

Akademie věd ČR

České finále mezinárodního projektu Falling Walls proběhne 12. září 2023 v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Cílem mezinárodní soutěže Falling Walls Lab Czech Republic je dát dohromady budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů a přijít s úchvatnou myšlenkou - vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry.

5. 6. 2023

Falling Walls Lab

Univerzitní kampus v Brně – Bohunicích se rozroste o unikátní vzdělávací a výzkumnou infrastrukturu. Projekt MUNI BioPharma Hub za cca 2,5 miliardy korun představuje unikátní spojení moderních výukových prostor Farmaceutické fakulty MU a špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární medicíny.

4. 6. 2023

Masarykova univerzita v Brně

Výzkumný a vývojový institut IMEC hraje jednu z vedoucích rolí v globálním měřítku v inovativních oborech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence, biotechnologie nebo průmysl 4. 0. Nabízí zapojení do svých činností prostřednictvím doktorských studijních programů. Zároveň hledá výzkumné a vývojové pracovníky na specializované pracovní pozice.

3. 6. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek dnes jmenoval nového náměstka člena vlády, kterým se stal Jiří Nantl. Ten v minulosti na ministerstvu školství již působil, a to mj. jako náměstek pro oblast legislativy, strategie, mezinárodních vztahů a záležitostí EU a vedl práce na přípravě Strategie vzdělávací politiky 2020, předchůdce současné Strategie 2030 +.

2. 6. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky závěrečného hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace za roky 2018–2022 a výsledky vstupního hodnocení žádostí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2023-2027.

2. 6. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Strana 1 z 153