facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Financování filozofických fakult, zejména problematické mzdové ohodnocení akademických pracovníků, Metodika 2017+ a také novela zákona o pedagogických pracovnících byla témata, kterým se na svém aktuálním zasedání věnovala Asociace děkanů filozofických fakult.

30. 5. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlašuje dne 24. května 2023 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA. Lhůta končí 14. července 2023.

29. 5. 2023

MŠMT

Mezinárodní tým vědců ze Španělska, Číny, Německa a Česka zveřejnil výsledky experimentu, který otevírá mimo jiné cestu k vývoji nových komunikačních technologií. Tuzemskou zástupkyní v týmu byla výzkumnice Andrea Konečná z Vysokého učení technického v Brně. Práci otiskl prestižní časopis z „rodiny“ Nature, konkrétně Nature Materials.

28. 5. 2023

CEITEC

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky osmé veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. října 2022. Uchazeči podali do veřejné soutěže 28 návrhů projektů, z nichž 23 postoupilo do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky 14 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 50 %.

28. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Necelá třicítka vědců, vědkyň a popularizátorů vědy se prostřednictvím svých videí přihlásili do druhého ročníku popularizační soutěže Český VŠEVĚD. Do prosincového finále postoupí jen šestice nejlepších, které vybere veřejnost a odborná porota. Hlasování poběží do října tohoto roku.

27. 5. 2023

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

V pátek 26. května 2023 se uskutečnilo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které vedl první místopředseda Jiří Homola. Mezi hlavními body jednání členové RVVI projednali Zprávu o naplňování Strategie rovnosti žen a mužů do roku 2030 a materiál Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR.

26. 5. 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Univerzitou Pardubice si Vás dovolují pozvat na další konferenci Implementace METODIKY 2017+. Konferenční setkání po pátém roce hodnocení podle Metodiky 2017+, na kterém budou diskutována specifika a úskalí hodnocení v humanitních a sociálních vědách, proběhne 15. června 2023 v Pardubicích.

26. 5. 2023

RVVI

EVE Technologies se zabývá vývojem inovativních e-learningových aplikací a primárně se zaměřuje na vývoj nástrojů pro výuku jazyků. Společnost v rámci svých aplikací pracuje se znalostmi z oblastí lingvistiky, umělé inteligence a neurolingvistického programování. Nejvýznamnějším výsledkem je vývoj aplikace pro výuku nerodilých mluvčích češtiny CzechME, kterou vyvinula ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

25. 5. 2023

Masarykova univerzita

Propojení akademiků s byznysem a zakládání univerzitních společností s kapitálem soukromých investorů, tzv. spin-offů, je celosvětovým trendem. Nejinak je tomu v České republice, kde již několik posledních let, zejména v oblasti průmyslu 4.0., technologiích, automotive, IT či ve zdravotnictví takové projekty za podpory různých programů a investorů vznikají.

24. 5. 2023

FABA CAPITAL

Americká filozofická společnost má aktuálně méně než 1000 členů, z toho jen 158 ze zahraničí, a oceňuje mimořádné úspěchy v oblasti matematiky a fyzikálních věd, biologických věd, společenských a behaviorálních věd, umění a humanitních věd a věcí veřejných. Vladimír Kučera je po prezidentech Masarykovi (1936), Benešovi (1939) a Havlovi (1995) teprve čtvrtým českým občanem zvoleným do této společnosti.

24. 5. 2023

ČVUT v Praze

Strana 1 z 152