facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací ERC CZ. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, začala 29. února 2024 a končí 15. dubna 2024.

4. 3. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Podařilo se vám zrealizovat projekt, s jehož financováním pomohly fondy EU? Do konce května máte možnost přihlásit ho do 17. ročníku soutěže REGIOSTARS. Vítězové získají nejen zkušenosti a nové kontakty, ale i podporu Evropské komise pro realizaci komunikační kampaně a prestižní značku excelence, kterou si každý rok vyslouží odbornou porotou vybrané inovativní a udržitelné projekty.

3. 3. 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Přes 8 tisíc podpořených projektů za 24 miliard korun a 9 nových výzev pro výzkum a vzdělávání pro rok 2024, to je Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). Přinášíme přehled čtyř výzev, které budou v roce 2024 vypsány v prioritě Výzkum a vývoj (priorita 1). 

2. 3. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Nová metoda, která zpřesní souběžné měření biomolekul bez ztráty rozlišení nebo citlivosti, licence pro HistoryLab: dílnu pro archiv i školu nebo pro kompaktní optické pinzety. Akademie věd podpoří ve druhé výzvě programu PRAK 11 projektů, jejichž výsledky mají velký potenciál, že se uplatní například v průmyslu. 

1. 3. 2024

Akademie věd ČR

Ovládat světlem chemickou strukturu látky v atomárním měřítku se zdálo dosud nemožné. Nyní vědci vyvinuli techniku vhodnou k řízení fotochemických reakcí na úrovni jednotlivých molekul. Mezinárodní tým výzkumníků, na jehož práci se podílel Tomáš Neuman z Fyzikálního ústavu AV ČR, představil v časopise Nature Nanotechnology metodu ovládání molekulární dynamiky, která otevírá potenciálně novou kapitolu výzkumu v oblasti fotochemie.

1. 3. 2024

Akademie věd ČR

Výzva Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK) patří mezi jednu z nejvýznamnějších českých grantových výzev s celkovou alokací 12,2 miliardy korun, která má za cíl umožnit českému výzkumu dosáhnout evropské a světové špičky. Fyzikální ústav Akademie věd ČR (FZU) dosáhl v této soutěži významného úspěchu a bude se podílet na řešení šesti projektů z celkem 26 projektů, které získaly dotaci v extrémně náročném procesu hodnocení.

29. 2. 2024

Fyzikání ústav Akademie věd ČR

V letošním roce je nově možné podávat společné česko-chorvatské projekty Lead Agency, ve které je GA ČR hodnoticí agenturou, a to do 3. dubna 2024.

28. 2. 2024

Grantová agentura ČR

Příští rámcový program EU pro výzkum je v současné době označován jako „FP10" (10th Framework Programme). Jeho název má být teprve stanoven. Bude zahájen v roce 2028 a předpokládá se, že bude trvat stejně jako současný Horizont Evropa sedm let, tedy do roku 2034. Průběžné hodnocení programu Horizont Evropa aktuálně poskytlo podklady pro uvažování o tom, kam má evropská politika v oblasti výzkumu, technologií a inovací směřovat po roce 2027.

27. 2. 2024

Horizont Evropa

Program Nadačního fondu IOCB Tech má za cíl podpořit realizaci zajímavých projektů zaměřených na popularizaci vědy, které jsou již v přípravě, ale nemají kompletně zajištěné financování. V pilotním kole rozdělíme až 1 milion korun.

26. 2. 2024

Nadační fond IOCB Tech

VŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a dalšími partnery naplno rozjíždí projekt REFRESH s cílem reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci. REFRESH získal z operačního programu Spravedlivá transformace dotaci ve výši 2,5 miliardy korun a jedná se o největší projekt v historii VŠB-TUO. 

26. 2. 2024

Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

Strana 1 z 185