facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

V rámci série webinářů zaměřených na právní a finanční otázky spojené s programem Horizon Europe, vědeckou komunikaci, ochranu duševního vlastnictví, management a mnoho dalšího se již 24. 11. 2021 od 10:00 uskuteční webinář na téma Ethics, requirements and open science in Horizon Europe: what methods and strategies to use.

22. 11. 2021

Univerzita Karlova

Fulbrightova komise vyhlásila nové stipendium pro komunikaci ve vědě‎, které vědcům i novinářům umožní tří až pětiměsíční pobyt v USA. „Věříme, že stipendium poskytne českým vědcům i novinářům možnost učit se od zkušených amerických kolegů a získat inspiraci i poznatky, které pak přinesou zpět do českého prostředí,“‎ říká Hana Ripková.

22. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 29. listopadu 2021 od 9:00 do 13:00 on-line školení "Jak napsat kompetitivní projekt" Marie Skłodowska Curie Action COFUND (Spolufinancování regionálních, národních či mezinárodních programů pro doktorandy a postdoktorandy) v Horizontu Evropa.

21. 11. 2021

Technologické centrum AV ČR

Přijďte na panelovou diskusi nazvanou Experti vs. “experti” aneb Vědci ve světě médií, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 11. od 17:00 do cca 19:00 v čítárně Kampusu Hybernská (Kavárna Hlína) nebo online.

20. 11. 2021

Univerzita Karlova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUABA22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-BAVORSKO).

18. 11. 2021

MŠMT

Ve čtvrtek 2.12. 2021 se v Technologickém centru AV ČR mezi 09:30 a 14:00 uskuteční online seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách.

16. 11. 2021

Technologické centrum AV ČR

Na základě požadavku odborné veřejnosti a členů Odborných panelů bylo vyvinuto interaktivní webové rozhraní uzpůsobené specifickým potřebám Metodiky hodnocení 2017+ (M17+). Uživatelsky přívětivý web rozšiřuje informační a datovou podporu M17+ ve vztahu k veřejnosti a k práci panelistů.

15. 11. 2021

RVVI

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

14. 11. 2021

Technologická agentura ČR

Vláda jmenovala do funkce předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) Petra Baldriana. Současně se členem předsednictva agentury stal Milan Jirsa, který bude mít na starost lékařské a biologické vědy.

12. 11. 2021

Grantová agentura ČR

Laserová centra HiLASE a ELI Beamlines v Dolních Břežanech, která jsou součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, nabízejí středoškolským týmům studentů možnost zapojit se do nové soutěže s názvem Science Challenge. V jejím průběhu budou studenti vytvářet co nejefektivnější program na automatizaci laserových systémů, který by mohl nalézt uplatnění v průmyslu.

11. 11. 2021

HiLASE a ELI Beamlines