facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Navázat užší spolupráci s průmyslovými podniky je jedním z cílů 2. česko-německého workshopu pro průmyslový výzkum a inovace, který pod názvem Řešení energetických systémů pro budoucnost pořádá 15. listopadu 2022 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

23. 9. 2022

VŠB-TUO

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dne 20. 9. 2022 na svém zasedání zvolil kandidáta na jmenování rektorem. V tajné volbě zvítězil Milan Adámek, dosavadní proděkan Fakulty aplikované informatiky.

22. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) spouští nový program stáží pro absolventy. Vybraní uchazeči mohou strávit v CERN až 3 roky prací na projektech v oblasti částicové fyziky nebo se podílet na vývojových projektech v široké oblasti aplikovaných, inženýrských a technických oborů. Do programu se mohou hlásit pouze občané členských či přidružených zemí CERN.

21. 9. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – „Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění“ a zveřejňuje předběžné parametry. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 26. října 2022.

20. 9. 2022

Technologická agentura ČR

V Ostravě proběhne již druhý ročník konference Business2Science, která cílí na efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Desátého listopadu přivítá Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) významné řečníky z obou sfér, aby debatovali o různých podobách výzkumné excelence. Pestrý program má vést k většímu porozumění a snadnější kooperaci během vytváření inovací.

19. 9. 2022

Moravskoslezské inovační centrum

Zájem publika o fascinující svět vážek, které známe hlavně v jejich okřídlené životní fázi, vzbudila bioložka Eva Bílková z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Při finálovém večeru Český Vševěd 2022 získala dav Univerzitního kina Scala v Brně bez výjimky na svoji stranu a s 264 hlasy zvítězila. Patří jí titul nejlepší popularizátorky v soutěži v science slamu Noci vědců Český Vševěd.

18. 9. 2022

Ostravská univerzita

Od 14. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 23. 11. 2022.

18. 9. 2022

Technologická agentura ČR

Blíží se termíny pro podávání žádostí o projekt spolupráce a stipendium programu AKTION Česká republika – Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru pro rok 2023.

17. 9. 2022

Dům zahraniční spolupráce

Nadace Experientia podpořila mimořádným grantem ve výši přes půl milionu korun ukrajinské vědkyně, které od jara 2022 bádají ve skupině Petra Kovaříčka na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

16. 9. 2022

Nadace Experientia

Ve výzvě pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost HORIZON-CL2-2022, která byla v pořadí druhou výzvou během programu Horizont Evropa a měla uzávěrku 20. dubna 2022, bylo předloženo celkem 745 projektů a z nich 84 vybráno k financování. Podívejte se také na přehled počtů projektů v jednotlivých oblastech výzkumu.

16. 9. 2022