facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Dne 20. dubna 2020 spustila Evropská komise evropskou datovou platformu věnovanou COVID-19, která umožňuje rychlé shromažďování a sdílení dostupných výzkumných dat.

25. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

V lednu 2020 se v Praze pod záštitou TA ČR konalo setkání konsorcia M-ERA.NET 2, na kterém se rozhodovalo o podpoře projektů z mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2019, nyní známe výsledky.

24. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Květnové setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se tentokrát uskuteční online 6. května 2020. Tématem bude představení návrhu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027.

23. 4. 2020

Masarykova univerzita

Evropská komise jmenovala dva nové členy skupiny hlavních vědeckých poradců EK (Group of Chief Scientific Advisors). Eva Kondorosi a Eugene Kennedy budou od května společně poskytovat Komisi poradenství v oblasti vědecké politiky na nejvyšší úrovni.

23. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Evropská asociace univerzit (EUA) mapuje v rámci projektu InSPIREurope situaci ohrožených skupin výzkumných pracovníků a výzkumných organizací, které je zaměstnávají. Za tímto účelem zahájila dva průzkumy a vyzývá k účasti partnerské instituce.

22. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky 7. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspěly celkem čtyři projekty.

21. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo Výzvu V COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. Řídicí orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 50 mil. Kč.

20. 4. 2020

Agentura pro podnikání a inovace

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace srdečně zve k účasti na panevropském hackathonu, který s uskuteční ve dnech 24. - 26. dubna 2020. Cílem je vyvinutí inovativních řešení k překonání společenských výzev souvisejících s koronavirovou nákazou.

19. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky průběžného hodnocení realizovaných projektů v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence.

19. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR pořádá ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovací (JAIP) a Regionální kontaktní organizací jižní Čechy – ERA online seminář k podpoře aplikovaného výzkumu v Jihočeském kraji, který se uskuteční 29. dubna 2020.

18. 4. 2020

Technologická agentura ČR