facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Technologická agentura ČR zveřejnila výsledky druhé veřejné soutěže v programu DELTA 2 a DOPRAVA 2020+. V prvním uvedeném programu zatím s podporou může počítat pět projektů, v programu DOPRAVA 2020+ TA ČR podpořila celkem 32 navržených projektů, míra úspěšnosti v programu tak činí 15 %.

2. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Ztráty tržeb způsobené uzavřením kin v době nouzového stavu vyčíslila Unie filmových distributorů na 218 milionů korun za měsíc. V době pandemie se mění i množství diváků sledujících filmy v televizích a na online platformách a také jejich spotřební chování. Tým výzkumníků z Vysoké školy ekonomické se nyní snaží tuto oblast ve spolupráci se Státním fondem kinematografie důkladně zmapovat a poskytnout možné cesty řešení při eventuálních obdobných situacích, jako je současná pandemie koronaviru.

29. 11. 2020

Univerzita Karlova (UK) a Česká tisková kancelář (ČTK) uzavřely memorandum o spolupráci a podpoře. Jeho cílem je oboustranná podpora české vědy a vzdělanosti, mediální gramotnosti, svobody slova a nezávislosti médií a platí do října 2025. Dokument podepsali rektor UK Tomáš Zima a generální ředitel ČTK Jiří Majstr.

28. 11. 2020

Univerzita Karlova

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v pátek 11. prosince 2020 od 9:00 do 12:15 online seminář: Duševní vlastnictví v podnikání.

27. 11. 2020

ÚPV

Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy BiodivRestore Call 2020 končí 7. 12. 2020, 16:00 SEČ.

26. 11. 2020

TA ČR

Národní technická knihovna (NTK) pořádá v pondělí 30. 11. 2020 webinář Navigating Scientific Resources & Staying Organized: Making it easier to write a Ph.D. dissertation, article, or proposal.

26. 11. 2020

Národní technická knihovna

Seoul Metropolitan Government vyhlásilo mezinárodní soutěž „Seoul Global Challenge 2021", jejímž cílem je prostřednictvím výzkumu a inovativních technologií zlepšit životní podmínky obyvatel využívajících metro.  

25. 11. 2020

MZV ČR

Mezinárodní výzva EuroNanoMed 3 Call 2021, která je součástí ERA-NET Cofund, byla otevřena 16. listopadu 2020. Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

24. 11. 2020

Technologická agentura ČR

Lingnan University v Hongkongu nabízí možnost získání stipendií pro postgraduální studium v akademickém roce 2021/2022. Termín pro podání přihlášek je 7. prosince 2020.

24. 11. 2020

MŠMT

Dne 9. října 2020 jmenovala Evropská komise sedm expertů za členy nezávislé komise zodpovědné za výběr příštího předsedy Evropské rady pro výzkum (ERC). Nezávislá komise odborníků předá Evropské komisi své doporučení ohledně nejlepších kandidátů na místo předsedy na základě konzultací s vědeckou komunitou a otevřené výzvy k podávání přihlášek.

23. 11. 2020

CZELO