facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyhlašuje, v souladu s příslušnými právními předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2024.

27. 5. 2024

Úřad vlády ČR

Třetí ročník Biosmrště je za dveřmi! Projekt občanské vědy, který má za cíl zmapovat nepůvodní druhy živočichů a rostlin v České republice, proběhne od pátku 24. do neděle 26. května. Zapojit se může každý, stačí pouze zaznamenat svá pozorování do aplikace iNaturalist.

24. 5. 2024

Akademie věd ČR

Nositelka Nobelovy ceny za fyziku Donna Strickland poprvé navštívila Českou republiku a také výzkumné centrum ELI. Její práce v oblasti laserové fyziky, za kterou získala v roce 2018 Nobelovu cenu, hraje zásadní roli při realizaci pokročilého laserového výzkumu v centrech ELI.

24. 5. 2024

ELI Beamlines

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo dne 13. 05. 2024 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030.

23. 5. 2024

2. lékařská fakulta UK

Petr Cígler a jeho spolupracovníci pracují na zdokonalení molekulárních přepravních systémů ribonukleové kyseliny (RNA) do buněk. Otázka, jak ji efektivně dopravit na určené místo v těle, aby tam cíleně umlčela špatně fungující gen, patří k největším výzvám prudce se rozvíjející genové medicíny. Nyní podnikli vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ke splnění kýženého cíle další podstatný krok.

22. 5. 2024

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. května 2024 osmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce. Soutěžní lhůta končí 17. července 2024.

22. 5. 2024

Technologická agentura ČR

Učená společnost České republiky na svém XXX. valném shromáždění 20. května 2024 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, intelektuálům, pedagogům a talentovaným SŠ a VŠ studentům.

21. 5. 2024
Z domova
Array
(
)

Dne 17. května byla v ČR slavnostně otevřena tři tzv. centra vědecké excelence Dioscuri, která budou podporovat nadějné mladé výzkumné pracovníky na jejich cestě k excelenci a nezávislosti, a posilovat tím českou vědu a celý Evropský výzkumný prostor. Program Dioscuri financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) společně s německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF).

20. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. května. 2024 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS25 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION. Soutěžní lhůta končí 10. července 2024.

20. 5. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výstavu představující více než dvacet vědkyň, jež vědecky působily nebo se stále věnují výzkumu v německém hlavním městě, zahájily rektorka Univerzity Karlovy a zástupkyně Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. K vidění je v Křížové chodbě Karolina až do 11. června 2024.

17. 5. 2024

Univerzita Karlova