facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Až do 15. června 2020 máte možnost přihlásit svůj projektový návrh do nových výzev společnosti Microsoft zaměřených na oblast zdravotnictví a COVID-19.

12. 5. 2020

Masarykova univerzita

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 22. května 2020 od 9.15 do 13.00 hod. on-line školení „How to write a competitive MSCA COFUND proposal?“. Školení povede zkušená zahraniční lektorka dr. Juliane Sauer (OxygenEUm).

11. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Chceš získat cenné zkušenosti? Připsat si zajímavou položku do životopisu? Procvičit se v angličtině? Tak se přihlas do mezinárodní soutěže – Economic, Legal, and Social Innovation in V4 Countries, Essay and Multimedia Competition. Určena je vysokoškolákům ze zemí Visegrádské čtyřky bez ohledu na studovaný obor. Národním spoluorganizátorem soutěže v České republice je olomoucká právnická fakulta.

10. 5. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá webinář ke 2. veřejné soutěži Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, který se uskuteční dne 13. května 2020 od 12:30 hodin.

9. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ. Uzávěrka přihlášek návrhů projektů je 17. 6. 2020.

8. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

První portál shrnující aktuální vědecké poznatky o nemoci COVID-19 v českém jazyce zpřístupnila odborné i laické veřejnosti Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Pomocí takzvaných rapid reviews přináší důvěryhodné a ověřené zdravotnické informace ze zásadních vědeckých prací.

8. 5. 2020

Masarykova univerzita

Evropská Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) zahájila průzkum inovační podpory malých a středních podniků v jednotlivých zemích Evropské unie. Hlavním cílem průzkumu je zjistit, jaké faktory ve firmách brzdí inovace, jaké druhy veřejné podpory firmy využívají k zavádění inovací a jak samy firmy tyto podpůrné programy hodnotí.

7. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR)  vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.

6. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.

5. 5. 2020

Grantová agentura ČR

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jehož cílem je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů vysokoškolských programů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let včetně.

5. 5. 2020

Vědavýzkum.cz