facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posunulo datutm ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev ESF+ a ERDF ze 4. 4. 2024 na 31. 5. 2024 do 14:00.

2. 2. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Každoroční workshopy pořádané Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC čeká od roku 2024 několik změn, o kterých bychom chtěli akademickou komunitu v ČR s předstihem informovat.

1. 2. 2024

Technologické centrum Praha

Podělte se o své zkušenosti s implementací evropských misí! Jsou to téměř tři roky, co Evropská komise a příslušné zainteresované strany zahájily realizaci evropských misí (rakovina, změna klimatu, půda, čistá voda, města). 

31. 1. 2024

V pátek 26. ledna 2024 se v prostorách Strakovy akademie konalo další pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Mezi hlavními body projednali členové RVVI Návrh na jmenování členky/člena předsednictva Technologické agentury ČR, přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na období 2025+ nebo nové podmínky nominací na Cenu vlády nadanému studentovi za úspěchy ve výzkumu.

30. 1. 2024

Prestižní evropský grant PoliRuralPlus v hodnotě téměř šesti milionů eur získala začátkem letošního roku Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze jako hlavní koordinátor. Do tříletého projektu, připraveného s dalšími českými partnery CCSS a Plan4All, je zapojeno 20 evropských partnerů. Hlavním cílem projektu je zlepšení a podpora udržitelnosti regionálního rozvoje díky využití umělé inteligence pracující s prostorovými daty.

29. 1. 2024

České vysoké učení technické v Praze

Přečtěte si letošní třetí číslo časopisu Ergo, které se věnuje tématu podpory excelentního výzkumu.

28. 1. 2024

Při příležitosti zasedání Vědecké rady VUT proběhlo v pátek 19. ledna 2024 zahájení celoročních oslav, během kterých si nejstarší vysoká škola v Brně připomene 125 let od svého založení. V rámci oslav univerzita plánuje více než dvě desítky akcí, které budou propojeny tématem zásadního významu pro budoucnost České republiky a Evropské unie.

27. 1. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vybral ve výběrovém řízení na post generálního ředitele agentury CzechInvest Jana Michala. Ten ve funkci nahradí Petra Očka, který byl dosud pověřený řízením agentury z pozice vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu. Nový ředitel CzechInvestu oficiálně nastoupí k 2. dubnu. 2024.

26. 1. 2024

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Každoročně vyhlašovaná soutěž Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) - Global Awards 2024 hledá startupy a malé a střední podniky (MSP), které chytře využívají duševní vlastnictví k dosažení svých obchodních cílů a zároveň využívají své inovace a kreativitu k pozitivnímu přínosu společnosti.

26. 1. 2024

Úřad průmyslového vlastnictví

Vyšlo nové speciální číslo časopisu ECHO z dílny TC Praha. Tamější analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha.

25. 1. 2024