facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Mezinárodní skupina NCP pro program Horizont Evropa zveřejnila v rámci projektu Bridge2HE další online kurzy, které blíže seznámí se základními principy fungování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a jeho znalostních inovačních společenství (KICs). 

21. 8. 2022

Technologické centrum AV ČR

V Praze se 11. října 2022 už pošesté uskuteční velkolepé evropské finále celosvětové startupové soutěže – nově pod hlavičkou Disraptors Summitu (dřívější Startup World Cup & Summit). Princip soutěže zůstává podobný jako v minulých ročnících: kontinentálnímu finále bude předcházet regionální kolo pro startupy z regionu V4.

20. 8. 2022

Disraptors Summit

Technologické centrum AV ČR zpracovalo Výkladový slovník nejdůležitějších pojmů pro program Horizont Evropa. Podívejte se na vysvětlení všech nejdůležitějších pojmů, které se používají v tomto aktuálním rámcovém programu.

19. 8. 2022

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

18. 8. 2022

Nadační fond IOCB Tech

V pondělí 15. 8. 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) výzvy pro rok 2022.

17. 8. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na třetí ročník konference Dny vzdělávací činnosti, která se bude konat ve dnech 8. a 9. září 2022 v Praze. Akce se uskuteční v Národní technické knihovně. Zájemci se již nyní mohou na konferenci registrovat.

16. 8. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Od pondělí 26. září 2022 bude zprovozněna www aplikace „SKV – Systém Kvalitních Výsledků“, která je určena pro sběr vybraných výsledků k hodnocení nástrojem vzdálených recenzí podle Metodiky 2017+.

15. 8. 2022

Poskytnout přehled o inovačních firmách, inovačních procesech v obcích a městech, regionálních partnerech, programové podpoře inovací a celkově o inovačním prostředí Karlovarského kraje je cílem Regionální inovační mapy.

14. 8. 2022

Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Další takzvanou dlouhou mohylu zkoumají archeologové Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy u obce Račiněves na Podřipsku. Odkryli zde pohřeb významného jedince s lukostřeleckou výbavou z pozdní doby kamenné a konstrukci svědčící o existenci někdejšího dutého prostoru uvnitř mohyly, který sloužil k rituálním aktivitám, jak je to známo u megalitických hrobek v severozápadní Evropě.

13. 8. 2022

Západočeská univerzita v Plzni

Technologické centrum AV ČR vyhlásilo novou výzvu ESA Spark Funding na podporu aplikace kosmických technologií. Zájemci se mohou hlásit do 17. října 2022.

11. 8. 2022

Technologické centrum AV ČR