facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Existují odvětví, která generují extrémní objemy dat a k jejich zpracování a uložení jsou zapotřebí moderní výpočetní technologie, například superpočítače a cloudové systémy. Touto problematikou se zabývá evropský projekt EXA4MIND, do kterého jsou zapojeny také instituce z České republiky. Jeho cílem je vytvoření platformy pro přenos, ukládání a analýzu extrémně objemných dat v Evropě s využitím superpočítačů a cloud technologií.

12. 2. 2023

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Grantová agentura České republiky (GA ČR) dohodla spolupráci s chorvatskou agenturou Croatia Science Foundation (HRZZ) – badatelé z obou zemí budou moci podávat návrhy společných projektů ze všech oblastí základního výzkumu. Očekává se, že budou podpořeny vědecké projekty za několik milionů korun ročně.

11. 2. 2023

U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR informační kampaň zaměřenou na téma bezpečí a respektu v akademickém a vědeckém prostředí. Zastoupení žen ve vědě je v ČR stále velmi nízké, 28 % představuje jedno z nejnižších čísel v rámci zemí EU.

11. 2. 2023

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 8. února 2023 druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA – DC2”).

10. 2. 2023

TA ČR

Národní centrum Průmyslu 4.0 má nového ředitele, kterým se stal dosavadní zástupce Robert Keil. Jaroslav Lískovec koordinuje vznik Evropského centra pro digitální inovace (EDIH ČVUT), které s NCP 4.0 intenzivně spolupracuje v oblasti využití akademické infrastruktury pro digitalizaci firem a využívá jeho vybudovaného ekosystému. Lískovec bude zároveň konzultovat strategické směřování centra.

9. 2. 2023

Národní centrum průmyslu 4.0

Vědci ve spolupráci s vývojáři z průmyslu vyvinuli technologii, která umí připravit plně syntetický polymer, a tím výrazně zjednoduší i zlevní analýzy na prokázání přítomnosti patogenu nebo specifické protilátky v organismu.

8. 2. 2023

i&i Prague

Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský proto podpoří částkou 1,3 miliardy korun prostřednictvím výzvy Open Science I iniciativu European Open Science Cloud v České republice. Ta umožní sdílení vědeckých dat a prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu právě jejich prostřednictvím.

7. 2. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Příjem byl zahájen 1. února 2023 a potrvá až do 1. února 2024.

6. 2. 2023

Agentura pro podnikání a inovace

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je otevřena pro aktuální období. Výzva je zaměřena na výzkum kvantových technologií. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 11. května 2023, 17:00 SEČ.

5. 2. 2023

Technologická agentura ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace v souvislosti s končícím funkčním obdobím 1 člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“) a v souvislosti s jedním neobsazeným funkčním místem v souladu s příslušnými předpisy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na 2 členky / členy VR TA ČR (1 kandidát za akademickou sféru, 1 kandidát za podnikatelský sektor).

4. 2. 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace