facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá dne 6. května 2020 online seminář zaměřený na celosvětovou patentovou databázi Evropského patentového úřadu Espacenet.

27. 4. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Evropská komise vydala brožuru s názvem „ Marie Skłodowska-Curie actions: The pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies “, s cílem poskytnout vědcům informace o příležitostech MSCA.

26. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Je spuštěn příjem žádostí o podporu z výzvy Positive Energy Districts, která má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu takzvaných positive energy districts. Do výzvy se lze přihlásit až do 24. září 2020.

26. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Dne 20. dubna 2020 spustila Evropská komise evropskou datovou platformu věnovanou COVID-19, která umožňuje rychlé shromažďování a sdílení dostupných výzkumných dat.

25. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

V lednu 2020 se v Praze pod záštitou TA ČR konalo setkání konsorcia M-ERA.NET 2, na kterém se rozhodovalo o podpoře projektů z mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2019, nyní známe výsledky.

24. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Květnové setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se tentokrát uskuteční online 6. května 2020. Tématem bude představení návrhu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027.

23. 4. 2020

Masarykova univerzita

Evropská komise jmenovala dva nové členy skupiny hlavních vědeckých poradců EK (Group of Chief Scientific Advisors). Eva Kondorosi a Eugene Kennedy budou od května společně poskytovat Komisi poradenství v oblasti vědecké politiky na nejvyšší úrovni.

23. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Evropská asociace univerzit (EUA) mapuje v rámci projektu InSPIREurope situaci ohrožených skupin výzkumných pracovníků a výzkumných organizací, které je zaměstnávají. Za tímto účelem zahájila dva průzkumy a vyzývá k účasti partnerské instituce.

22. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky 7. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspěly celkem čtyři projekty.

21. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo Výzvu V COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. Řídicí orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 50 mil. Kč.

20. 4. 2020

Agentura pro podnikání a inovace