facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Jak se mění magnetické vlastnosti materiálu zasaženého bleskem, se pokusí s pomocí veřejnosti zjistit vědci a vědkyně Akademie věd ČR. Vzorky k analýze chtějí získat z portálu www.Bleskemoznačeno.cz, kam mohou už nyní lidé zaznamenávat místa, kde bylo v přírodě vidět, kam udeřil blesk. Vědecký tým zajistí odběr vzorků, laboratorní měření i vyhodnocení dat pro výzkum. 

18. 6. 2024

Akademie věd ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA. Lhůta pro podávání návrhů projektů končí 31. října 2024.

18. 6. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Agentura CzechInvest rozvíjí podnikatelské prostředí Česka. Klíčem k úspěchu je i podpora pracovního trhu s kvalifikovanými lidmi, kterých je dlouhodobě nedostatek. Po vzoru skandinávských agentur, které mají tyto aktivity na starost, spustil také CzechInvest webový portál pro cizince s názvem Work in Czechia. Cílem tohoto webu je ukázat Česko jako zemi příležitostí a zároveň poskytnout všechny klíčové informace jednoduše a na jednom místě.

17. 6. 2024

CzechInvest

Nadace Experientia zná stipendisty a držitele startup grantu pro rok 2024. Stipendium na roční zahraniční stáž pro rok 2024 získávají mladí vědci Zuzana Osifová a Václav Chmela (oba z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR).

14. 6. 2024

Nadace Experientia

Dvě desítky mimořádných mladých vědeckých talentů získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2024. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v sídle Akademie věd ČR 13. června 2024. Ceny laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

14. 6. 2024

Akademie věd ČR

Ve středu 12. 6. 2024 byl vydán žebříček vysokých škol Times Higher Education University Impact Rankings, který se věnuje otázce, jak univerzity naplňují cíle udržitelného rozvoje (tzv. SDG). Nejlépe se z českých univerzit umístila Univerzita Karlova, která byla na 201. — 300. místě. Česká zemědělská univerzita, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci se shodně umístily na 401. — 600. místě. 

13. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

V 18. ročníku prestižního programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě porotu nejvíce zaujaly tři odbornice zaměřené na oblast fyziky a mikrobiální a systémové ekologie. Program se zaměřuje na podporu talentovaných vědkyň na začátku jejich badatelské dráhy a chce ocenit jejich práci, kterou perfektně odvádějí i přes náročné podmínky, jimž ženy ve vědeckém prostředí často čelí.

13. 6. 2024

Nadace L’Oréal

Asociace výzkumných univerzit ČR (AVUni) má již sedm členů. Nově do tohoto uskupení elitních tuzemských vysokoškolských institucí přistoupila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ke slavnostnímu podpisu příslušných dokumentů došlo 5. června na Masarykově univerzitě v Brně.

12. 6. 2024

Masarykova univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“) zveřejňuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora zahraničních stipendistů studujících na veřejných vysokých školách v roce 2023“ (dále jen „Výzva“).

12. 6. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká konference rektorů považuje navýšení rozpočtu na vysoké školy o 6 miliard Kč za nepodkročitelné minimum. ČKR chce také vést dialog o možných úpravách zákona o vysokých školách, které by vedlo ke změně rozdělení pravomocí a odpovědností vedení vysokých škol a samosprávných orgánů.

11. 6. 2024

Česká konference rektorů

Strana 1 z 198