Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

V pátek 13. října 2017 se veřejnosti oficiálně představilo Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Vzniklo transformací z Vědecko-technologického parku Ostrava. Jeho cílem je do regionu přivést investice do inovací a technologií, posílit průmyslový výzkum, spolupráci s akademickou sférou a podpořit podnikání.

17. 10. 2017
  • MSIC

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je podporována nesčetnými programy a aktivitami celé řady institucí, od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy až po vzkvétající síť vědeckých diplomatů působících pod Úřadem vlády. Jedním z klíčových elementů, který však zajistí úspěšný rozvoj přeshraničních projektů, je nalezení konkrétních a perspektivních partnerů, s nimiž je možno tuto spolupráci realizovat.

16. 10. 2017
  • Agentura CzechInvest

Seminář na téma „Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení“ proběhne 3. listopadu 2017 ve Středočeském inovačním centru v Dolních Břežanech. Na semináři zazní také zkušenosti z oblasti veřejných zakázek na inovace z TAČR a poptávka po inovativních řešení ze strany obcí v rámci iniciativy „Smart Cities“.

15. 10. 2017

Již jen do 31. 10. 2017 mohou zájemci přihlásit svoje projekty do nového ročníku Laboratoře Nadace Vodafone. Ten pomůže rozvinout inovativní projekty s pozitivním sociálním dopadem.

13. 10. 2017
  • Agentura CzechInvest

Sáček k opakovanému použití, který je biologicky rozložitelný, může přispět ke zmenšení skládek v Česku i zachránit životy mnoha mořských živočichů. Frusack má přitom potenciál uspět nejen na českém trhu, ale především v zahraničí.

11. 10. 2017
  • BusinessInfo.cz

Do Olomouce dorazí úspěšní podnikatelé. Přijedou na univerzitní konferenci o podnikání UP Business Camp, která se uskuteční 11. listopadu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

11. 10. 2017
  • Univerzita Palackého v Olomouci

Každý rok vzniká v Izraeli přes tisíc nových start-upů. Pobočky a výzkumná centra zde mají nadnárodní firmy od Microsoftu přes Facebook, Boeing, Volvo až po Sony nebo Samsung. Země o velikosti České republiky má nejvyšší investice do vědy a výzkumu na světě. Zástupci SIC se začátkem září vydali zjistit, zda se dají aplikovat izraelská chytrá řešení také ve středních Čechách.

8. 10. 2017
  • SIC

Ve středu 4. října 2017 uspořádalo Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) festivalový startup Festup. Tentokrát byl zaměřen na virtuální podnikání.

7. 10. 2017
  • ICUK

Partneři webu a spolupracující instituce