facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Brněnští odborníci testují novou technologii vytápění

18. 6. 2022
Brněnští odborníci testují novou technologii vytápění

Energie země může sloužit jako obnovitelný zdroj tepla a chladu. A to díky své celoročně stabilní teplotě. Postarají se o to energopiloty – tepelně aktivované základové piloty, které se nacházejí pod stavbami a zajišťují statiku budov. V projektu Technologické agentury ČR je nyní vyvíjejí a testují odborníci z centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) a Ústavu geotechniky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

20220617JanSikula

Podle Ondřeje Šikuly mohou energopiloty šetřit velkou část nákladů za energie

Pokud stavba stojí na nestabilním pozemku, musí mít pro zajištění statiky hluboké základy. K tomu se využívají základové piloty – deseti až padesátimetrové sloupy, kterých se do podzemí vloží i několik desítek. Kromě stabilizační funkce mohou nabízet i energetickou úsporu.

„Klasické piloty jsou vyztužené armokošem a my do něj navineme plastové potrubí s kapalinovým okruhem. Z podzákladí pak čerpáme teplo či chlad, které využíváme k ohřívání či chlazení budovy,“ vysvětluje Ondřej Šikula z Ústavu geotechniky FAST VUT, který se zabývá i numerickým modelováním vedení tepla pro konkrétní stavby. „Jedna desetimetrová pilota může mít výkon okolo 750 wattů a pod budovou jich mohou být umístěny desítky. Dostáváme se tak na zajímavé výkony, které ze zeminy stabilně čerpáme,“ dodává.

Požadovaná teplota uvnitř budov se celoročně pohybuje mezi 20–26 °C. „Pokud bychom v zimě čerpali teplo z venkovního vzduchu, museli bychom ho pro účely vytápění transformovat třeba z minus 10 °C na plus 40 °C. Zemina má ale v našich klimatických podmínkách stabilních 9 °C. Je mnohem ekonomičtější jímat teplo ze země než ze vzduchu, protože se na jeho transformaci v tepelném čerpadlu nespotřebuje takové množství energie,“ popisuje Šikula.

Ještě efektivnější je pak využívání teploty podzákladí v letních měsících. „Pomocí energopilot načerpáme ze zeminy chlad a můžeme jím rovnou ochlazovat budovu. Nepotřebujeme ani tepelné čerpadlo, chlad čerpáme pouze přes výměník, který sníží teplotu vody v chladicích okruzích budovy. Celé je to extrémně levné a energeticky nenáročné,“ popisuje.

Budovy využívající k vytápění či chlazení energopiloty s tepelnými čerpadly mohou ušetřit velkou část nákladů na energie. Nejefektivnější je využití pilot s velkoplošnými systémy pro nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení – tedy s takzvanými sálavými systémy, které jsou umístěny ve stropní konstrukci či jako součást příček.

Princip propojení pilot s energetickým využitím není nový - poprvé se objevil v 70. letech minulého století. Dnes se využívá u některých staveb v Německu a rozšířený je na Islandu, kde zemina díky geotermálním pramenům dosahuje vyšších teplot a energopiloty ji mohou snadno využít k ohřevu budov. V Česku na tomto principu fungují pouze dvě stavby.

20220617JanSikula2

Na experimentálním zmenšeném modelu energopiloty odborníci testují její napětí při různých teplotách

„V našich klimatických podmínkách je země chladnější – což má ale výhodu v letních měsících, kdy ji můžeme využít k ochlazování. Zatím máme s využitím energopilot minimální zkušenosti. Přitom je to velmi slibná technologie, která se řadí k obnovitelným zdrojům energie a výrazně snižuje závislost na fosilních palivech či dovozu plynu ze zahraničí, což je teď velmi aktuální,“ dodává Šikula.

Opakované zahřívání a zchlazování pilot však způsobuje jejich mírné zvedání či smršťování, což může vnášet napětí do nosného systému budovy a ovlivnit její statiku. „V laboratoři pracujeme s experimentálním zmenšeným modelem piloty, abychom dokázali predikovat, jaká napětí a přetvoření v ní při různých teplotách probíhají a jak ovlivní statické funkce. V návazném projektu plánujeme testovat reálné piloty v terénu a vyzkoušet tak námi vyvíjený software, který statikům umožní zakomponovat pohyb piloty do projektu budovy,“ dodává Šikula.

Energopiloty jsou vhodné téměř pro všechny budovy, které využívají skeletový konstrukční systém, a které je tak kvůli špatnému podloží nutné na těchto základových konstrukcích postavit. Především pak pro velkoplošné stavby s jedním či dvěma patry. Pod takovými konstrukcemi je totiž možné umístit i desítky pilot produkujících energii.

Ideální pro využití jsou tak skladovací či výrobní haly, které nespotřebovávají velké množství tepla či chladu. V takových budovách dokáže technologie pokrýt až 100 % chladícího a topného výkonu. Pokud se zajistí přívod elektřiny třeba pomocí fotovoltaických panelů, může být budova ekologická a nezávislá na okolním světě.

 

Foto: Jan Prokopius

Zdroj: Vysoké učení technické v Brně