facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

České inovace pomáhají zambijskému zemědělství i životnímu prostředí

2. 4. 2023
České inovace pomáhají zambijskému zemědělství i životnímu prostředí

Zambie je jednou z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. České vysoké školy i soukromé firmy zde v rámci rozvojových projektů realizují výzkumné aktivity a zavádějí technologická řešení, která napomáhají zefektivnit zemědělství a management přírodních zdrojů, především v oblasti rekultivace dolů, prevenci odlesňování či zefektivňování zemědělské produkce. Zároveň tak přispívají k posilování kapacit místní akademické sféry.

20230331MEDZambie

Aktivity expertů Mendelovy univerzity

Již od roku 2021 probíhá spolupráce expertů z Mendelovy univerzity v Brně a druhé největší zambijské vysoké školy, University of Copperbelt, se speciálním zaměřením na lesnická témata. Společný výzkum se zaměřuje mimo jiné na sledování stavu životního prostředí a regenerace krajiny (úspěšnost rekultivace těžebního odkaliště) v okolí měďných dolů, jichž se v provincii Copperbelt nachází celá řada a které představují páteř zambijské ekonomiky. Čeští experti školí zambijské kolegy v dálkovém průzkumu Země, geografických informačních systémech, používání dronů či analýzách získaných dat s využitím nově zpřístupněného softwaru. Výzkum přinese potřebné poznatky o schopnosti regenerace krajiny a úspěšnosti rekultivace v čase.

Jak zabránit odlesňování

Předmětem dalšího společného výzkumu Mendelovy univerzity a University of Copperbelt je analýza spotřeby palivového dřeva a dřevěného uhlí v kontextu udržitelného managementu přírodních zdrojů. V Zambii, kde má pouze asi třetina městských a pět procent venkovských obyvatel přístup k elektřině, je dříví, resp. dřevěné uhlí nejvýznamnějším zdrojem energie. To má ovšem za následek nekontrolované odlesňování, které v Zambii podle odhadů v posledních letech postupuje nejrychleji ze všech zemí v Africe a způsobuje závažné ekologické problémy.

Na základě analýzy zjištěných dat budou vypracována konkrétní doporučení pro místní úřady s cílem racionalizovat využití lesního fondu, jeho regeneraci a minimalizovat negativní dopady na přírodu i obyvatelstvo.

Dodávka potřebných technologií

Zajímavým společným počinem je také probíhající rozšíření arboreta na University of Copperbelt. Všechny společné výzkumné aktivity byly podpořeny dodávkou potřebných technologií, mimo jiné mikroskopické techniky, dendrometrů, GPS zařízení, dronu či příslušného softwaru. Toto vybavení bude využíváno pro další vědecko-výzkumné aktivity pracovníků University of Copperbelt. Společný výzkum s Mendelovou univerzitou představuje nejen významné zvýšení technických i materiálních kapacit zambijské strany, ale je také jedinečnou příležitostí pro české výzkumníky a studenty získat zkušenosti a vyzkoušet si nové postupy.

V rámci české rozvojové spolupráce v Zambii působí i Česká zemědělská univerzita v Praze, která zde mimo jiné poskytuje technickou pomoc místním firmám zpracovávajícím zemědělské produkty, jako jsou maniok či mango, nebo vyrábějícím organická hnojiva.

Inovace českých firem

Vedle vysokých škol se v modernizaci zambijského zemědělství v některých případech uplatnily i inovace českých firem. Například společnost Big Terra Alpha v rámci rozvojového projektu probíhajícího v Západní provincii Zambie vyvinula softwarový nástroj Climate Report, umožňující modelování vývoje počasí, růstu zemědělských plodin a identifikaci rizik s cílem zefektivnění rostlinné produkce. Snadno použitelná mobilní aplikace umožňuje mimo jiné lépe plánovat setbu, péči o rostliny a sklizeň a snížit tak ztráty způsobené suchem, záplavami či škůdci. Big Terra se nyní snaží ve spolupráci s místními partnery rozšířit používání aplikace mezi farmáři v celé Zambii.

 

logo MEDAutoři: Markéta Smrčková, Mendelova univerzita v Brně; Václav Kuželka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Lusace

Foto: Mendelova univerzita v Brně

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.