facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CzechInvest pomáhá s mezinárodní spoluprací a match-makingem ve výzkumu a vývoji

16. 10. 2017
CzechInvest pomáhá s mezinárodní spoluprací a match-makingem ve výzkumu a vývoji

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je podporována nesčetnými programy a aktivitami celé řady institucí, od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy až po vzkvétající síť vědeckých diplomatů působících pod Úřadem vlády. Jedním z klíčových elementů, který však zajistí úspěšný rozvoj přeshraničních projektů, je nalezení konkrétních a perspektivních partnerů, s nimiž je možno tuto spolupráci realizovat.

Přispívají k tomu velmi často osobní kontakty výzkumníků a mobilita mezi institucemi, někdy je však nutno partnery hledat téměř od nuly, a právě tam se snaží podat pomocnou ruku i agentura CzechInvest.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se kromě aktivní podpory investorů a byznysového prostředí v Česku dlouhodobě snaží mezinárodně propojovat subjekty pro výzkumnou spolupráci. K mapování vhodných adeptů slouží agregátní data z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, z informačního portálu Evropské komise CORDIS, a dalších zdrojů o publikacích a aktivitách ve výzkumu. Zmiňovaná data jsou pochopitelně přístupná až na výjimky i veřejnosti, schopnost kombinovat, propojovat a analyzovat jednotlivé údaje je však přidanou hodnotou. Nadto pak agentura shromažďuje data vlastní v podobě katalogu Who is Who in Czech Research. Jedná se o soubor sjednocených profilů firem a výzkumných organizacích aktivních na poli výzkumu, vývoje a inovací, spolu s jednotlivými specializacemi, kontakty a dalšími relevantními údaji.

Díky přehledu, kdo v jaké oblasti výzkumu působí a s kým spolupracuje, je možné v případě zájmu zahraničních subjektů doporučit optimální kontakty na spolupráci v R&D. Mimo tyto ad hoc informační požadavky se agentura snaží také systematicky zhodnotit příležitosti v podobě finanční podpory mezinárodní spolupráce. CzechInvest pravidelně pořádá Technologické mise do zahraničí (viz minulý článek zde), které jsou často směřovány před vyhlášení výzvy v některém z relevantních programů podpory. Vazby, které při zahraniční cestě členové delegace vytvoří, pak nezřídka bývají využity pro konkrétní projekt. Možnost propojit české výzkumníky v zahraničí je usnadněna i díky úzké spolupráci se sítí jednotné zahraniční služby České republiky, s Ministerstvem průmyslu a obchodu a v neposlední řadě také díky samotným zahraničním zástupcům agentury. V současné době CzechInvest operuje ve světových metropolích jako je Londýn, New York, San Francisco, Düsseldorf, Tokio, Šanghaj a Soul. Z centrály v Praze obsluhuje také oblast Skandinávie. V plánu je otevření kanceláří v Torontu a Kyjevě.

Již zmíněné finanční příležitosti pro podporu přeshraniční vědecké spolupráce jsou vždy vyhlíženy s předstihem, stejně jako tomu je nyní. Mezi hlavní diskutované výzvy patří jednání s Japonskem o zařazení do programu DELTA. Další výzvu programu plánuje Technologická agentura ČR vyhlásit pro všechny klíčové země najednou, v červnu 2018. Za účelem zařazení Japonska proběhl 20. září 2017 workshop s japonskou New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), pro nějž mapoval potenciál spolupráce také CzechInvest a dříve již ke spolupráci přispěl realizací dubnové mise do Japonska. Další zajímavou příležitostí bude výzva v programu GESHER / MOST, která podpoří spolupráci s Izraelem novou výzvou pravděpodobně ještě na konci října tohoto roku. V případě programu Inter-Excellence MŠMT není zatím známa další očekávaná výzva podprogramu Inter-Action, nicméně situaci průběžně sledujeme. Agentura CzechInvest se snaží podávat pomocnou ruku i při dalších příležitostech mezinárodní spolupráce, zásadní je vždy iniciativa a konkrétní požadavky instituce, která se se zájmem o asistenci přihlásí.

Je bez pochyby, že konkrétní úspěchy a vazby přináší zejména dlouhodobý kontakt s jednotlivými zahraničními partnery, a to i v případech bez specifické finanční podpory bilaterální spolupráce s danou zemí. Toto je patrné i na nedávném příkladu Kolumbie. Na základě Technologické mise do této země v roce 2016 se letos uskutečnila úspěšná incomingová mise kolumbijských univerzit, vedená Asociací kolumbijských univerzit ASCUN a připravená agenturou CzechInvest. Při jednáních s vybranými českými institucemi a univerzitami si obě strany ověřily přesah svých výzkumných aktivit, a to se následně materializovalo do konkrétních dokumentů, které mohou sloužit jako základ pro bilaterální spolupráci i do budoucna. Kromě obecného mapování výzkumných skupin v Kolumbii zhotovila asociace seznam výzkumníků se zájmem o spolupráci s Českou republikou v oblasti nanotechnologií, biotechnologií, life sciences a Průmyslu 4.0. Momentálně probíhá konkrétní propojování výzkumníků na obou stranách. Zmíněný přehled kolumbijských výzkumníků naleznete kompletní například na webu Evropskyvyzkum.cz.

Krom podpory spolupráce ve výzkumu také nelze opomenout podporu inovativních aktivit českých start-upů na mezinárodním poli. Prostřednictvím čtyř samostatných aktivit agentury CzechInvest, a to CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch a CzechDemo, díky kterým jsou podpořeným podnikatelům nabízeny zvýhodněné služby mentorů a poradců v Česku i v zahraničí, kteří předávají své podnikatelské know-how, zkušenosti a rady za účelem urychlení rozvoje podnikatelských aktivit. Konkrétně například projekt CzechMatch napojuje start-upy na mezinárodní investory a CzechAccelerator umisťuje vybrané podnikatele do zahraničních inkubátorů. Ačkoli se tyto aktivity ubírají poněkud jiným směrem, něž přímá podpora spolupráce českých vědců se zahraničím, vhodně doplňují jednotlivé prvky rozvoje České republiky k technologické vyspělosti.

Agentura CzechInvest má za sebou dlouhou cestu v rozvoji českého podnikatelského prostředí, ovšem při letošním pětadvacátém výročí agentury se také příznačně hovoří stále častěji o podpoře investic s přidanou hodnotou a technologií. Naše do značné míry meziinstitucionální fungování a nestranný pohled na věc jsou pro tuto činnost velmi příhodné, přičemž mezisektorovost agentury umožňuje opravdu efektivní propojování perspektivních firem a výzkumných organizací tak, aby se na tomto poli objevovaly stále nové úspěšné projekty. V okamžiku oslav nezbývá než slíbit, že v tomto úsilí budeme pokračovat i nadále, vstříc dalším milníkům.

 

Pro portál Vědavýzkum.cz připravila Eva Bartoňová.

CI CZ