facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

EIC má sloužit jako katalyzátor nové vlny inovací

15. 6. 2017
EIC má sloužit jako katalyzátor nové vlny inovací

Evropská rada pro inovace (EIC) plánuje stanovit nové standardy excelence pro financování evropského výzkumu a inovací. Nově ustanovená Skupina inovátorů na vysoké úrovni (HLG) vydala začátkem června prohlášení, v němž vytyčila několik klíčových bodů pro rozvoj EIC.

Patnáctičlenná skupina, která byla vytvořena jako klíčový poradní orgán při zakládání Evropské rady pro inovace, vydala prohlášení, v němž definuje budoucí cíle EIC. Patří mezi ně právě vytvoření nových standardů pro excelenci a sledování dopadů inovací s větším důrazem na riskantní projekty s velkým potenciálem. EIC by tak měla sloužit jako katalyzátor nové vlny inovací a měla by být klíčovým nástrojem, který umožní Evropě získat vůdčí postavení v oblasti vývoje a inovací.

Mezi hlavní oblasti zájmu poradní skupiny patří především identifikace a rozvoj transformačních a tržních inovací ve všech oblastech trhu. Dále pak vytvoření pružných, efektivních a především přístupných nástrojů financování a podpory v příštím rámcovém programu, které by se měly zaměřit na všechny fáze vývoje firmy, přičemž jejich prioritou by mělo být zejména jejich zjednodušení a přístupnost. Další důležitou oblastí je rozšíření prostoru pro participaci a zvýšení podpory inovativních firem, které se účastní evropských programů.

Mezi členy skupiny, která se poprvé sešla letos 10. března v Bruselu, patří například Herman Hauser, významný poskytovatel rizikového kapitálu, internetoví podnikatelé Taavat Hinrikus a Paddy Cosgrave nebo Marjolein Helder, zakladatelka a výkonná ředitelka Plant-e, která se zabývá technologií produkce elektřiny z živých rostlin.

 

Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: European Innovation Council