facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nanoprogress: Úspěchy posledních let

25. 9. 2022
Nanoprogress: Úspěchy posledních let

Klastr Nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikací do průmyslu a biomedicíny. Co se mu v posledních letech podařilo a jaké úspěchy si organizace může připsat?

20220923NAnoprogress

Výrazem klastr se obvykle rozumí soubor regionálně propojených společností a přidružených organizací – jako jsou vysoké školy nebo výzkumné organizace, které společně usilují o zvýšení konkurenceschopnosti v daném oboru. Klastr Nanoprogress se řadí mezi excelentní evropské skupiny.

Samotný klastr Nanoprogress sídlí v Pardubicích a působí celkově v pěti městech České republiky. Kromě sídla má klastr tři provozovny, v Buštěhradě, Liberci a Roudnici nad Labem, a jednací místo v Praze. Většina členů klastru má sídlo či provozovny do vzdálenosti 150 km od míst, kde klastr působí, s výjimkou zahraničních členů, kteří sídlí ve Velké Británii a Portugalsku. Mezi aktuální členy patří například AR-STAL, s.r.o, Bochemie, a.s., VÚTS, Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, SINTEX, a.s, a mnoho dalších.

Nanoprogress se již od svého založení věnuje především špičkovému technologickému výzkumu a vývoji. V roce 2014 spatřil světlo tohoto světa průlomový objev – technologie využívající střídavé elektrické pole pro výrobu nanovláken.

Rok poté bylo navrženo a zkonstruováno členy Nanoprogressu první světově unikátní laboratorní zařízení pro přípravu nanovlákenných struktur využívajících právě tuto technologii. Veškeré výzkumně vývojové práce spojené s konstrukcí a návrhem tohoto zařízení byly kofinancovány z programu „Spolupráce – Klastry“, jehož garantem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V dalších letech klastr rozšířil své inovační aktivity o vývoj materiálů pro přípravu nanovláken a o výzkum aplikačního potenciálu těchto struktur pro širokou škálu průmyslových odvětví.

V roce 2017 začal Nanoprogress budovat interní výzkumný tým, který se věnoval čistě přípravě a produkci nanovlákenných struktur a odhaloval tak slabá místa této technologie. Následně díky těmto zkušenostem interní tým klastru začal vlastní vývoj zařízení ve spolupráci se svými průmyslovými partnery.

V roce 2021 založil Nanoprogress další provozovnu, tentokrát za účelem průmyslové výroby nanovlákenných struktur, přičemž spuštění výroby je plánováno na začátek roku 2023. Vývoj produktů aktuálně probíhá také ve spolupráci s členskou základnou.

Nanoprogress tak za poslední desetiletí získal stabilní pozici mezi předními evropskými klastrovými organizacemi. Podařilo se mu posílit excelentní výzkum v českém nanotechnologickém průmyslu, konsolidovat síť evropských partnerů, založit první spin-off společnost a vytvořit udržitelný evropský ekosystém s vlastní právní strukturou.

20220923Nanoprogress3

Evropský ekosystém s vlastní právní strukturou

Snaha o zbudování udržitelného evropského ekosystému započala roku 2014, kdy Nanoprogress společně s dalšími evropskými klastrovými organizacemi připravil první projektový návrh do soutěže Evropské Unie. Po dvou letech a mnoha dalších podaných projektových návrzích Evropská komise schválila financování projektu s názvem „INNO-DROP“, který se zaměřoval na rozvoj klastrové excelence a posílení nabídky služeb vůči členské základně.

Ve stejném roce začal Nanoprogress realizovat další schválený Evropský projekt s názvem „AdPack“ a poté návazný projekt „Ad-Pack2“. Oba tyto projekty byly zaměřené na podporu internacionalizace převážně malých a středních podniků.

V rámci projektových činností Nanoprogress se svými partnery založil v roce 2018 unikátní evropskou právní strukturu, evropské hospodářské zájmové sdružení Ad-Pack EEIG, které sdružuje šest klastrových organizací a ve své základně pokrývá více než 1215 subjektů z nichž 984 jsou podniky a 117 jsou výzkumné organizace, univerzity a další inovační aktéři.

Cílem tohoto sdružení je podpora rozvoje inovací, konkurenceschopnosti a internacionalizace podnikové sféry a podpora spolupráce na úrovni Evropské unie. Čas běžel a Nanoprogress získával více projektů, konsolidoval a rozšiřoval svou mezinárodní partnerskou síť a posiloval svou pozici mezi předními klastrovými organizacemi evropské úrovně.

V roce 2021 proběhla snaha o transformaci zájmového sdružení Ad-Pack EEIG na zapsaný spolek s tím, že přímá transformace nebyla právně proveditelná. Díky tomu Nanoprogress se svými partnery založil zcela novou právní strukturu CEDEG, z.s, jež má nyní vlastního předsedu a zaměstnance a členové Ad-Pack EEIG do ní vstoupili.

CEDEG se tak stal klíčovou právní strukturou pro zajištění udržitelné spolupráce evropských klastrových organizací. Působí převážně ve středoevropském prostoru. Svou činností organizace naplňuje povahu nadnárodního klastrového seskupení (metaklastru). Věnuje se výzkumu, vývoji, šíření a monetizaci aktivit ve dvou důležitých tématech současné globální společnosti – oblasti digitalizace a environmentálně vyspělých technologií. Toto seskupení aktuálně ve své členské základně sdružuje 2247 subjektů z nichž 1768 jsou zástupci podnikové sféry a 337 zástupci výzkumných pracovišť a univerzit z více než 16 zemí.

20220923Nanoprogress2

Svět nanotechnologií i na televizních obrazovkách

V roce 2019 Nanoprogress společně s partnery připravil seriálový cyklus o nanotechnologiích a jejich aplikacích. Tento pětidílný seriál prezentoval kromě samotných úspěchů klastrové organizace možnosti využití nanotechnologií v potravinářství, životním prostředí, kosmetice, biomedicíně a dalších průmyslových odvětvích. Cílem seriálu bylo primárně přiblížit nanotechnologie výzkumně vývojové komunitě.

Několik let poté byl natočen další seriálový cyklus, který na předchozí navazoval. Nově však byl tento cyklus zaměřen na popularizaci nanotechnologií široké veřejnosti. Průvodce celým seriálem byl Jan Čenský, herec, známý princ a seriálový chirurg. Stejně tak jako v předchozím případě byl tento seriál exkluzivně o klastrové organizaci Nanoprogress a jejích členech.

20220923NanoprogressCensky

Oba seriálové cykly byly několikrát celoplošně odvysílány v národní televizi, prezentovány přes YouTube, na sociálních sítích a dalších marketingových kanálech s dosahem vyšším než 500 000 diváků.

Aktivity klastru Nanoprogress si můžete prohlédnout zde.

 

Zdroj: Nanoprogress