facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Praha chystá oslavu českého kosmického výzkumu

7. 10. 2022
Praha chystá oslavu českého kosmického výzkumu

Česká republika se díky předsednictví v Evropské unii stala hostitelem dvou významných kosmických akcí. EU Space week (ESW) proběhl na začátku října. Na listopad pak připadá už pátý ročník tradičního Czech Space Weeku (CSW), festivalu plného kosmických akcí. Agentura CzechInvest se aktivně podílí na obou těchto akcích.

ESW je jednou z hlavních evropských událostí kosmického průmyslu, kterou v termínu 3.–6. 10. 2022 pořádala Evropská komiseAgentura Evropské unie pro kosmický program pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČRhlavním městem Praha. Na přípravě se podílela i agentura CzechInvest. V rámci akce měli návštěvníci možnost navštívit také unikátní výstavu Czech Space.

„Vzhledem k tomu, že naším dlouhodobým cílem je podpora kosmických aktivit, se kterou úzce souvisí jejich propagace a zviditelňování, jsem moc rád, že díky českému předsednictví jsme mohli hostit tak významnou akci, jako je Evropský kosmický týden,” uvedl Václav Kobera, ředitel odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy.

Czech Space Team představuje výstavu Czech Space

Nejviditelnější českou stopou na ESW byla výstava Czech Space, kterou připravila agentura CzechInvest a Ministerstvo dopravy. Výstava měla za cíl představit mimo jiné Czech Space Team, který má ambice sdružit aktivní hráče z řad státní sféry, kteří chtějí společnými silami posouvat kosmické aktivity kupředu a aktivně se zasazovat o jejich podporu a rozvoj. Hlavním úkolem Czech Space Teamu je pomáhat s úspěšnou realizací Národního kosmického plánu se zajištěním vysoké úrovně povědomí o kosmických aktivitách, a to zejména z pohledu jejich významu a přínosů pro jednotlivce i celou společnost. Již zmíněný Czech Space Week je hlavní akcí, kterou Czech Space Team každoročně organizuje. Za vznikem Czech Space Teamu stojí právě výše uvedené instituce – Ministerstvo dopravy a agentura CzechInvest.

„Podpora kosmických aktivit je pro nás důležitá nejen proto, že se jedná o zcela klíčovou infrastrukturu pro fungování společnosti, ale také proto, že návratnost investic do tohoto sektoru je až desetinásobná. Je to také cesta, jak reálně zvýšit konkurenceschopnost České republiky. Jsem ráda, že v agentuře CzechInvest tuto příležitost vnímáme a společně s Ministerstvem dopravy se zapojujeme stále více do aktivit spojených s vesmírem,” říká Tereza Kubicová, náměstkyně agentury CzechInvest pro technologický rozvoj.

A jsou to právě průmysloví partneři, kteří tvořili obsah výstavy Czech Space. Výstava měla totiž podobu patnácti panelů, na kterých mohli návštěvníci vidět kromě úspěchů České republiky na kosmických misích také vesmírné úspěchy těchto firem.

Evropské ženy ve vesmíru

Další českou stopou na Evropském kosmickém týdnu byla akce Space 4 Women – tentokrát se akce uskutečnila v evropském pojetí. Hlavním obsahem akce byla opět diskuse nad překážkami, s nimiž se ženy setkávají, pokud si pro svou kariéru zvolí kosmický průmysl. Počet žen zaměstnaných v mezinárodním kosmickém průmyslu totiž představuje jen přibližně 20 % pracovní síly, což je zhruba stejný podíl jako před 30 lety. V diskusi u kulatého stolu na podporu zapojení žen do vesmírného sektoru vystoupili jako řečníci například Pascale Ehrenfreund, prezidentka Mezinárodní astronautické federace IAF, Luisella Giulicchi, prezidentka organizace Women in Aerospace, či Petr Kapoun, CEO a zakladatel společnosti TRL Space Systems, který je tradičně moderátor této akce, ale letos se výjimečně ujal role panelisty a vystoupil jako ambasador podpory většího zapojení žen do kosmických aktivit.

Listopad ve znamení Czech Space Weeku

Právě společnost TRL Space Systems se stala generálním partnerem Czech Space Weeku. Zakladatel a ředitel společnosti Petr Kapoun se na Czech Space Weeku aktivně podílí již od roku 2018. „Letošní ročník je ve znamení mezinárodní spolupráce, a ta je pro nás klíčová. Naším posláním je uzavírat partnerství se sousedy v Evropě, ale i na dalších kontinentech. Společně totiž dokážeme tvořit větší a komplexnější mise. Pozitivní příklady takové spolupráce představíme v rámci našeho panelu Space Together, který proběhne v rámci konference Space2Business,” dodává Petr Kapoun.

Hlavními partnery jsou letos tři firmy – ATC Space, Honeywell a OHB Czechspace, mezi partnery se představí Advacam, CGI, Czech Space Alliance, Groundcom, Huld, Stratosyst, VZLÚ a Uneeqly. Kromě průmyslových firem Czech Space Week opět podpoří Hvězdárna a planetárium Brno a Planetum (Planetárium Praha). 

 

Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest