facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Qu-Test a Qu-pilot: Nové projekty, které podpoří rozvoj kvantových technologií

24. 4. 2023
Qu-Test a Qu-pilot: Nové projekty, které podpoří rozvoj kvantových technologií

„Budoucnost kvantové technologie začíná v Praze”. Tímto heslem byly 20. dubna 2023 v Praze uvedeny dva nové stěžejní projekty Qu-Test a Qu-Pilot, které mají zásadně podpořit rozvoj kvantových technologií v Evropě. Oba projekty jsou financovány programem Horizont Evropa.

Quantum AMIRES

Společným jmenovatelem obou projektů je výzkumná iniciativa Evropské unie Quantum Flagship, jejímž cílem je s rozpočtem 1 miliardy eur v průběhu 10 let rozvinout konkurenceschopný průmysl kvantových technologií v Evropě a spojit výzkumné instituce, akademickou obec a průmysl v oblasti kvantových technologií.

Začátek obou projektů v Praze představila poradenská společnost pro výzkum, vývoj a inovační projekty AMIRES, která nejenže pomohla s přípravou obou projektových žádostí, ale je také plnohodnotným partnerem obou projektů.

Jakým výzvám čelí EU v rozvoji kvantového průmyslu?

Úspěch evropských začínajících firem a malých a středních podniků na trhu s kvantovými technologiemi závisí na účinném převodu prototypů do pilotních projektů a výroby, což vyžaduje značné investice jak do infrastruktury, tak i do času.

Dalším problémem je pak nastolení chybějících standardů při převádění inovací v oblasti kvantových technologií do výsledných produktů. Celý proces – sestávající se z kroků návrhu, konstrukce a měření – vyžaduje multidisciplinární odborné znalosti, specializované vybavení a náročné testování a ověřování.

Potenciální překážkou v rozvoji kvantového průmyslu je tak u zmíněných podniků absence potřebného know-how a vybavení v těchto oblastech, což má za následek zejména omezení jejich konkurenceschopnosti a zpomalení celého procesu uvedení technologií na trh.

Projekty, které tyto problémy řeší

Právě řešení uvedených problémů si prezentované projekty Qu-Test a Qu-Pilot kladou za cíl.

„Evropská pilotní infrastruktura má zásadní význam pro budoucí úspěch evropských společností v závodě o kvantové technologie. Aktuálně však lze registrovat značnou mezeru mezi výzkumem a vývojem hardwaru a jeho komerčním využitím v důsledku právě nedostatku pilotních linek. Důvodem je fakt, že pilotní projekt vyžaduje značné investice,“ uvedl Mika Prunnila zastupující finskou společnost VTT, která projekt Qu-Pilot koordinuje.

Čtyřmi vytyčenými metami ve zmíněném projektu, jenž potrvá 45 měsíců a do nějž bylo ze strany EU investováno 19 mil. eur, je „vybudovat silný evropský ekosystém pro pilotní výrobu v oblasti kvantových technologií, modernizovat stávající infrastrukturu pro pilotní výrobu v kvantové oblasti, zřídit distribuovanou infrastrukturu pilotní linky pro klienty v zemích EU a v neposlední řadě ověřit technologie a služby prostřednictvím případů průmyslového využití.“

Odkazem projektu Qu-Pilot, který zahrnuje 21 partnerů z 9 zemí, má být zejména také důraz na udržitelnost v dlouhodobém časovém horizontu. Kromě evropské pilotní výroby pro kvantové technologie tak vznikne i Jednotné vstupní místo (Service Entry Point - SEP) odpovědné mimo jiné za řízení vztahů se zákazníky, marketing, obchodní plánování a budování komunity a akce monitorující aktivity v oblasti rozvoje podnikání a propagace produktů mezi koncovými uživateli.

Testování kvantových technologií

Význam a popis projektu Qu-Test, který se délkou a investicí shoduje s předešlým projektem a jenž je zaměřen na tři testovací oblasti (kvantové výpočty, komunikaci a snímání), nastínil koordinátor projektu Gabriele Bulgarini z TNO, nezávislé výzkumné organizace z Nizozemska zaměřující se na aplikovanou vědu:

„Čtyřmi dílčími cíli, které si klademe v případě projektu Qu-Test, je vytvořit inkluzivní síť poskytovatelů služeb v oblasti testování a experimentování kvantových technologií – čipů, komponentů, systémů –, která bude odpovídat potřebám průmyslu. V této souvislosti chceme modernizovat, rozšiřovat a integrovat testovací a experimentální infrastruktury a související procesy pro kvantové technologie. Dalším bodem bude zřízení experimentální infrastruktury, která zpřístupní zařízení pro kvantové technologie a související služby klientům ve 27 zemích EU. Podstatným krokem bude i nutnost ověřit relevanci nabídky služeb testovacích pracovišť prostřednictvím implementace případů průmyslového využití,“ uvedl Bulgarini.

V rámci projektu Qu-Test, sdružujícího 13 poskytovatelů služeb testovacích pracovišť a 11 průmyslových uživatelů z evropské kvantové komunity, je dále nutné vytvořit standardy kvantových technologií. Za tímto účelem je zapotřebí, aby mezi partnery sítě testovacích pracovišť proběhlo sjednocení metodik a postupů. Kromě zmíněných cílů Qu-test segmentu přispěje i v oblasti podpory práv duševního vlastnictví, obchodního poradenství a řízení inovací.

Jak Qu-Test, tak Qu-Pilot, které prostřednictvím popsaných projektů nabídnou v oblasti kvantových technologií začínajícím, malým a středním podnikům potřebnou inovační kapacitu, otevírají možnosti pro spolupráci prostřednictvím otevřených výzev, které se uskuteční v blízké budoucnosti – za rok a půl.

Podle odhadů jsou možnosti a příležitost pro Quantum 2.0 (pojem zastřešující kvantové technologie, tedy kvantové výpočty, simulace, komunikace a snímání) značné – předpokládá se, že do roku 2030 dosáhnou hráči v oblasti kvantové výpočetní techniky hodnoty téměř 80 miliard dolarů. Kvantové snímání a komunikace by v tomto směru měly do roku 2030 vygenerovat tržby ve výši 13 miliard dolarů. Evropský ekosystém kvantového průmyslu zahrnuje začínající podniky, univerzitní spin-offy, malé a střední podniky a společnosti se střední kapitalizací.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JM)