facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zdravotní pojištění pro doktorandy: podrobnosti nové legislativy

18. 4. 2017
Zdravotní pojištění pro doktorandy: podrobnosti nové legislativy

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve středu 12. 4. 2017 novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v rámci které byla navržena změna plateb zdravotního pojištění týkající se studentek a studentů doktorských studijních programů českých vysokých škol.

Novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kterou vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, předložila vláda do Poslanecké sněmovny 30. 6. 2016 jako tisk č. 854. Třetí čtení návrhu zákona proběhlo dne 12. 4. 2017. V rámci písemných pozměňovacích návrhů předložila poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD) návrh na změnu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento návrh rozšířuje okruh tzv. státních pojištěnců o písmeno r), které v návrhu zní: "osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.“

Garanční výbor Poslanecké sněmovny, stejně jako předkladatel prostřednictvím ministryně Michaely Marksové, navržený poslanecký návrh doporučil. Ze 172 přítomných poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 101, proti 52. Pro tento návrh hlasovali kromě Vlasty Bohdalové například Anna Putnová, Pavel Bělobrádek a Jiří Mihola. Proti návrhu hlasovali Karel Rais, Jiří Zlatuška a Bohuslav Svoboda. Hlasování se zdrželi Petr Fiala a Simeon Karamazov. Detaily hlasování si můžete prohlédnout zde.

Při hlasování o zákonu jako celku bylo přítomno 173 poslankyň a poslanců. Pro přijetí zákona včetně pozměňovacích návrhů hlasovalo 134 zákonodárců, proti bylo 12. Detaily závěrečného hlasování jsou zde.

Pakliže novelu zákona schválí Senát, pak může nabýt účinnosti od 1. 1. 2018.

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)