Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Neakademické pracovní pozice

Neakademické pracovní pozice

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucích osob a členů představenstva společnosti Národní inovační fond, investiční společnost, a.s. odpovědných za portfolio management a za činnost řízení rizik.

6. 1. 2018

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. hledá pracovníka na pozici Projektový manažer pro Oddělení biomatematiky.

4. 1. 2018

Ředitel Centra podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici projektový manažer/ka pro mezinárodní projekty.

2. 1. 2018

Kvestor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení pozice: vedoucí Personálního útvaru.

30. 12. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici Administrátor veřejných zakázek v rámci projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,

29. 12. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici Administrátor projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

28. 12. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

26. 12. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

24. 12. 2017

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník veřejných zakázek a podpory grantových projektů.

23. 12. 2017

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Ředitel Centra podpory inovací (CPI).

21. 12. 2017

Partneři webu a spolupracující instituce