facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademie prohlubuje spolupráci s Tchaj-wanem

30. 5. 2018
Akademie prohlubuje spolupráci s Tchaj-wanem

Posílit česko-tchajwanské vztahy měla za úkol delegace předsedkyně Evy Zažímalové, kterou doprovázeli členové Akademické rady AV ČR Antonín Fejfar a Hana Sychrová, ředitel Orientálního ústavu AV ČR Ondřej Beránek či ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Jiří Plešek.

Špičkový výzkum hraje prim

„Tchajwanci mají potenciál v aplikační sféře a spolupracovat s námi chtějí v oblasti technologií či humánní medicíny. Společné máme i to, že obě země žijí z exportu, a abychom vyváželi výrobky na vynikající technologické úrovni, musíme rozvíjet špičkový výzkum,“ vyzdvihuje Eva Zažímalová.

Představitelé Akademie věd ČR jednali i se zástupci tchajwanských univerzit či Průmyslově-technologického výzkumného institutu (Industrial Technology Research Institute), který výrazně ovlivňuje růst tchajwanské ekonomiky. Soustřeďuje se na sféry, jako jsou úspory energie, nové materiály ve zdravotnictví či integrace komunikačních technologií.

Důležitou zastávku představovala Academia Sinica, která je tchajwanskou obdobou AV ČR. Právě ve spolupráci s ní otevřel Orientální ústav AV ČR pobočku, na které působí mj. sinolog Ondřej Klimeš. Jako nositel grantu na podporu postdoktorandů se specializuje na výzkum dějin a současnosti Číny. Na tchajwanském pracovišti se podílí na pořádání konferencí, přednášek, workshopů či výměnných pobytů.

Možnosti kooperace s tchajwanskými vědci jsou rozmanité. Jelikož se Tchaj-wan potýká se silnými zemětřeseními, zdejší vědci mají zájem o spolupráci v oblasti seizmologie a vlivů rotačních pohybů půdy na seizmické ohrožení. Delegace v této souvislosti diskutovala například o využití rotačního seizmografu Rotafon, který patentoval tým vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK.

Z Tchaj-Wanu do Česka

Ústav termomechaniky AV ČR ve spolupráci s National Taiwan University v Taipei zřídil laboratoř zkoušení vysokopevnostních materiálů. Ředitel ústavu Jiří Plešek vysvětluje, že klíčové bylo setkání s tchajwanským vědcem Li-Wei Liu na konferenci ICMM 4 v americkém Berkeley.

„Jeho přístup k fenomenologické plasticitě, který je inovativní v experimentální analýze i modelování, byl pro nás natolik podnětný, že spolupráce byla vlastně nevyhnutelná. Následovalo srdečné přijetí našeho výzkumného týmu na National Taiwan University v Taipei i v dalších státních i soukromých vědecko-výzkumných institucích. Posun nastal, když Li-Wei Liu přijal nabídku, přestěhoval se s rodinou do Česka a stal se zaměstnancem našeho ústavu, konkrétně Centra pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT).“

Cílem vědců je vytvořit autonomní zkušební systém, který bude programovatelný a využije počítačový kód vyvinutý v National Taiwan University. V Ústavu termomechaniky AV ČR chtějí kód dále zdokonalovat a rozšiřovat pod hlavičkou společného mezinárodního projektu s tchajwanským Ministerstvem pro vědu a technologie a Technologickou agenturou ČR. Role Li-Wei Liua je s ohledem na jeho kontakty na Tchaj-wanu klíčová.

 

Autor: Luděk Svoboda

Článek byl převzat z květnového čísla Akademického Bulletinu AV ČR.