facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Co přineslo mimořádné zasedání RVVI?

10. 9. 2018
Co přineslo mimořádné zasedání RVVI?

V pátek 7. září 2018 se konalo mimořádné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Vedle hlavního bodu programu, kterým byl návrh na jmenování předsedy Technologické agentury ČR (TA ČR), rada zvolila členku předsednictva GA ČR, projednala implementaci Metodiky 2017+, hodnocení a financování velkých výzkumných infrastruktur nebo navrhla Jaroslava Doležela na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2018.

Již v pátek jsme informovali o tom, že RVVI navrhla jmenovat novým členem předsednictva TA ČR a také jejím předsedou bývalého rektora ČVUT Petra Konvalinku. „Domnívám se, že u některých členů RVVI mohla sehrát roli snaha přinést do TAČRu nový vítr, což nakonec vyznělo ve prospěch Petra Konvalinky“, komentoval volbu pro náš portál místopředseda Rady Petr Dvořák.

Návrh na předsedu TAČR nebyl jediným bodem mimořádného jednání, kterého se zúčastnil i premiér Andrej Babiš. Ten je od ledna tohoto roku jejím předsedou. Rada v pátek také navrhla vládě jmenovat do druhého funkčního období v předsednictvu Grantové agentury ČR její místopředsedkyni Stanislavu Hronovou. Uznávaná ekonomka a profesorka v oboru statistika byla mimo jiné v letech 2010-2014 i členkou RVVI.

Na Národní cenu vlády Česká hlava 2018, která je považována za nejprestižnější české vědecké ocenění, byl navržen botanik Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Ve své práci se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její strukturu a změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. Za výsledky své vědecké práce získal již v roce 1999 cenu Učené společnosti ČR a v roce 2004 byl zvolen jejím řádným členem. V roce 2012 pak obdržel od Akademie věd ČR cenu „Praemium Academiae“.

Jednání ke klíčovému tématu velkých výzkumných infrastruktur se účastnil za MŠMT ministr Robert Plaga. V návaznosti na provedenou ekonomickou analýzu Rada pozitivně hodnotila návrh MŠMT na redukci a konsolidaci počtu projektů infrastruktur z 58 na 49 projektů. Radní souhlasili s navýšením výdajů na velké výzkumné infrastruktury o 170 mil. Kč ročně, tj. z 1,720 mld. Kč na 1,890 mld. Kč v daném roce. Celkový rozpočet výdajů resortu MŠMT na VaVaI na rok 2020 se přitom nemění, navýšení se uskuteční přesunem jiných výdajů na výzkum v rámci resortu

Rada se také zabývala postupem implementace Metodiky 2017+ a nad rámec institucionální podpory i hodnocením nových programů podpory účelové. Rada rozhodla, že každý poskytovatel podpory bude mít svého odborného garanta v podobě zpravodaje, který si vytvoří externí tým spolupracovníků a bude koordinovat hodnocení, analýzy a schvalování programů účelové podpory konkrétního poskytovatele. Řízením zpravodajů byl pověřen Karel Havlíček, místopředseda RVVI, který k tomu dodává: „Jedná se o zásadní krok k posuzování účelové podpory. Rada vlády bude sehrávat v hodnocení stávajících a schvalování nových programů účelové podpory jinou roli než doposud. Každý program, než bude odsouhlaseno jeho financování, projde důkladným odborným oponentním řízením a teprve poté bude rozhodnuto o poskytnutí zdrojů, jinou formou bude probíhat i jejich zpětné hodnocení programů.“

Dle informací portálu v průběhu pátečního jednání  účastníci mimořádného zasedání diskutovali i kauzu odvolání ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT Vladimíra Maříka. O ní si můžete přečíst mimo jiné v červnovém rozhovoru Martina Rychlíka a Petra Kamberského se současným rektorem Vojtěchem Petráčkem zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad vlády