facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dokumenty z únorového zasedání RVVI

16. 3. 2019
Dokumenty z únorového zasedání RVVI

Byly zveřejněny dokumenty z 343. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které obsahují například finální návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. určený k projednání vládě, podrobnosti k implementaci Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol nebo detaily k tvorbě akčních plánů nové Inovační strategie ČR.

Na webových stránkách RVVI jsou kromě usnesení k jednotlivým bodům programu zveřejněny také projednávané materiály. Je mezi nimi například konečný návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ten bude v nejbližší době předložen na jednání vlády a také Legislativní radě vlády. Jednání o konečné podobě novely byla zpožděna v důsledku sporu o podobu § 4 odst. 2 písmena a), který se týká poskytování institucionální podpory. Kompromisní řešení mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury a Ministerstvem zemědělství má tuto navrhovanou podobu:

(2) Institucionální podpora je poskytována z výdajů na výzkum, vývoj a inovace na

a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace formou dotace právnickým osobám anebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem

  1. jejich zřizovatelem nebo zakladatelem,
  2. Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství podle působnosti, pokud je výzkumná organizace zřízena podle soukromého práva,
  3. Ministerstvem vnitra, pokud výzkumná organizace provádí převážně bezpečnostní výzkum,
  4. Ministerstvem obrany, pokud je výzkumná organizace jeho organizační jednotkou,
  5. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy veřejným a soukromým vysokým školám a výzkumným organizacím zřízeným podle veřejného práva, pokud nelze poskytovat institucionální podporu podle bodů 1 až 4,

Metodiky 2017+ byly zveřejněny podrobnosti k přípravě hodnocení v segmentu vysokých škol v modulech 3 (Společenská relevance), 4 (Viabilita) a 5 (Strategie a koncepce). Další konference týkající se implementace by se dle schváleného materiálu měly konat 27. 3. 2019 ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd v Praze a 30. dubna 2019 ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně.

V rámci realizace Inovační strategie České republiky 2019-2030 RVVI schválila vzorový akční plán implementace jednotlivých strategických pilířů, uložila garantům zpracovat akční plány a předložit je na dalším zasedání a také jmenovala místopředsedu Rady Pavla Barana zpravodajem pro omezení byrokratizace vědy v rámci pilíře Inovační a výzkumná centra.

Všechny přílohy z jednání RVVI si můžete prohlédnout zde. Další jednání proběhne 29. března 2019.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS, AV)

Zdroj: RVVI