facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Druhý vědecký diplomat ČR bude působit v USA

25. 5. 2017
Druhý vědecký diplomat ČR bude působit v USA

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek představil ve středu 24. května 2017 na tiskové konferenci dalšího vědeckého diplomata. Stal se jím Luděk Moravec a bude působit ve Spojených státech amerických. Rozšiřuje tak tým českých vědeckých diplomatů po Delaně Mikolášové, která působí v Izraeli od podzimu 2015.

„Po úspěšné misi Delany Mikolášové v Izraeli jsou USA druhou strategickou destinací české vědecké diplomacie. Od druhého vědeckého diplomata máme tedy velká očekávání, protože rozsáhlé a vyspělé vědeckovýzkumné prostředí Spojených států amerických nabízí mnoho možností pro výzkumné instituce jak z oblasti základního a aplikovaného výzkumu, stejně tak perspektivu pro firemní sektor,“ řekl místopředseda vlády Bělobrádek.

Nový vědecký diplomat nastoupí na zastupitelský úřad ve Washingtonu a bude řízen Úřadem vlády ČR a Ministerstvem zahraničních věcí. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit především navazování těsnějších vztahů a strategických partnerství s klíčovými americkými vědeckovýzkumnými institucemi, jako jsou National Science Fund, NASA nebo National Institute of Health. Dále bude prezentovat českou vědu a výzkum na konferencích a odborných fórech, podporovat vysílání českých vědců do výzkumných týmů a samozřejmě posilovat vazby a projekty spolupráce, které již fungují (např. oblast jaderného výzkumu). Moravec se také stane prostředníkem při organizaci vědeckých misí a bude propojovat univerzitní pracoviště obou zemí s výzkumnými organizacemi a podniky. Mezi perspektivními oblastmi zájmu nového vědeckého diplomata jsou obrana a bezpečnost, energetika, zdravotnictví, kosmický výzkum, IT a biotechnologie nebo vývoj pokročilých materiálů a dopravních prostředků.

Moravec byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení odbornou komisí složenou ze zástupců úřadu vicepremiéra Bělobrádka a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Dosud působil na Ministerstvu vnitra ČR, kde měl na starost oblast bezpečnostního výzkumu a vzdělávání.

Vědecká diplomatka v Izraeli

Mezi úspěchy vědecké diplomatky v Izraeli Delany Mikolášové patří realizace více než 100 projektů zaměřených na mobilitu českých a izraelských vědců a zorganizování několika misí českých vědců a podnikatelů - zejména v oblastech nanotechnologií, genomiky rostlin a technologického transferu.

Velkým úspěchem česko-izraelských vztahů ve vědní oblasti je podpis deklarace o spolupráci mezi Českou republikou a prestižním Weizmannovým institutem věd, který se řadí mezi deset nejlepších výzkumných institucí na světě. Příkladem úspěšného propojování univerzit je pak spolupráce Technické univerzity v Liberci s Ben Gurionovou univerzitou v Beer Shevě. V rámci programu mezinárodní spolupráce INTER-EXCELLENCE bude ve druhé polovině roku otevřena českým vědeckým pracovníkům výzva také pro Izrael.

 

Zdroj: Úřad vlády