facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

European Innovation Scoreboard 2016

4. 7. 2016
European Innovation Scoreboard 2016

Evropská komise zveřejnila průzkum European Innovation Scoreboard, který srovnává míru inovací v jednotlivých členských státech EU pro tento rok.

Evropská komise zveřejnila průzkum European Innovation Scoreboard, který srovnává míru inovací v jednotlivých členských státech EU pro tento rok.

EU i nadále drží krok s globálními lídry v oblasti inovací a v následujících dvou letech se očekává další růst inovační výkonnosti. Hlavním inovačním lídrem Evropské Unie zůstává Švédsko, následuje Dánsko, Finsko nebo Německo. Mezi nejrychleji rostoucí inovátory potom patří například Lotyšsko, Malta, Litva, Nizozemsko a Spojené království.

Inovační výkon České republiky činil v roce 2015 83,1 % průměru EU, přičemž silné stránky jsou spatřovány v oblasti lidských zdrojů a firemních investic, slabé pak především v excelentním výzkumu.

Celá zpráva i profily jednotlivých zemí jsou ke stažení na stránkách Evropské komise.