facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inovace v českých firmách jsou na vzestupu

11. 6. 2018
Inovace v českých firmách jsou na vzestupu

Inovační aktivita českých podniků v roce 2016 poprvé od ekonomické krize vzrostla, především díky rostoucímu úsilí malých podniků. Poprvé se také investovalo více do výzkumu a vývoje než do tzv. neznalostních inovací. Na průměr Evropské unie to ale zatím nestačí.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil publikaci mapující inovační aktivity českých podniků v letech 2014-2016. Z dat vyplývá, že v tomto období své produkty, procesy, marketingové či organizační metody inovovalo 46,3 % českých firem. Oproti období 2012-2014 se jedná o zvýšení inovační aktivity podniků o 4 %. Došlo tak k zastavení negativního trendu poklesu inovačních aktivit, který nastolila ekonomická krize v roce 2008.

Rostou inovace v malých podnicích

Hlavní příčinou růstového trendu je vyšší intenzita inovačního úsilí malých podniků. Zatímco podíl malých podniků, které se zabývaly inovacemi, vzrostl oproti předchozímu období o 5 procentních bodů, u středních a velkých podniků můžeme mluvit spíše o stagnaci. Nejintenzivněji nadále inovují velké podniky s více než 50 zaměstnanci. V letech 2014–2016 inovovalo 77,4 % podniků v této velikostní skupině. Podíl inovujících podniků střední kategorie byl o 19 procentních bodu nižší (58,2 %) než u velkých podniků. Téměř stejný rozestup ve výši 18 procentních bodů je mezi středními a malými podniky (40,7 %).

V Evropě se inovuje více

Intenzitu inovačních aktivit ovlivňuje nejen velikost, ale také vlastnictví podniku. Více inovují podniky pod zahraniční kontrolou (55,2 %) než domácí podniky (44 %). Z mezinárodního pohledu však podniky v ČR inovují stále méně než je průměr zemí EU28 (podíl 49 % za období 2012–2014). Ve všech velikostních skupinách se podíl inovujících podniků v ČR nachází pod průměrem EU28. Nejvyšší rozdíl je u kategorie malých podniků, kdy průměr za EU28 dosáhl v období 2012–2014 rovných 45 %.

Objem investic do inovací klesnul

Podniky se v rámci svých inovačních aktivit věnovaly intenzivněji technickým inovacím než těm netechnickým. V roce 2016 investovaly do zavádění inovací produktů a procesů celkem 120 mld. Kč, což představuje oproti roku 2014 pokles o 9 %. Příčinou je snížení investic u velkých podniků o 10 mld. Kč a u středních podniků o 5 mld. Kč. Malé podniky naopak investovaly ve srovnání s rokem 2014 o necelé 3 mld. Kč více (16,5 mld. Kč).

Na výzkum a vývoj firmy vydaly v souhrnu 54,5 mld. Kč - z toho na VaV provedený v rámci podniku 34,2 mld. Kč. Poprvé za celou dobu sledování ukazatele nákladů podniků na inovační aktivity převládl v roce 2016 podíl investic do VaV a pořízení jiných externích znalostí nad investicemi do tzv. neznalostní báze (pořízení strojů, zařízení a softwaru).

Podrobná data o inovační aktivitě českých podniků naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Český statistický úřad