facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inovační aktivita českých firem stále nedosahuje průměru EU

13. 6. 2020
Inovační aktivita českých firem stále nedosahuje průměru EU

V období 2016 až 2018 inovovala v Česku své produkty a procesy necelá polovina podniků s více než deseti zaměstnanci. Nejvíce inovují velké podniky, jejich aktivita však mírně klesá. Na průměr inovační aktivity zemí Evropské unie stále Česko nedosahuje.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil publikaci, která mapuje inovační aktivitu podniků sídlících v tuzemsku v letech 2016 až 2018. V uvedeném období inovovala v Česku ve sledovaných odvětvích necelá polovina firem s 10 a více zaměstnanci. V posledních letech podíl inovujících firem mírně rostl. Příčinou tohoto příznivého trendu je vyšší intenzita inovačního úsilí malých podniků. Naopak podíl velkých podniků, které se zabývají inovačními činnostmi, se oproti předchozímu sledovanému období snížil.

Inovační aktivita velkých podniků klesá, stále ale inovují nejvíce

Stejně jako v letech předchozích inovují nejvíce velké podniky s více než 250 zaměstnanci. Jejich inovační aktivita ale oproti minulým sledovaným obdobím mírně klesá – v letech 2014 až 2016 inovovalo 77 % z nich, za poslední sledované období došlo k poklesu o čtyři procentní body. Malé podniky si od roku 2012 nadále udržují rostoucí křivku inovací, i když se od období 2014 a 2016 zvýšila jen velmi mírně (o necelé jedno procento).

csu iap3

Zahraniční podniky inovují více než ty domácí

Na inovační aktivitu podniků má vliv také jejich vlastnictví. Stále přetrvává trend, že více inovují podniky pod zahraniční kontrolou (58 %) než podniky domácí (44 %). Vyšší inovační aktivita podniků pod zahraniční kontrolou ovšem odráží fakt, že je mezi těmito firmami vyšší podíl středních a velkých firem než u podniků domácích. Pokud bychom srovnávali pouze velké podniky, tak v období 2016–2018 ty pod zahraniční kontrolou inovovaly méně než domácí. Rozdíl činil 2,2 procentního bodu. Podíl inovujících zahraničních podniků v kategorii středních podniků je o cca 2,4 procentní body vyšší než u domácích podniků. V případě malých podniků je rozdíl výrazně vyšší, a to o 13 procentních bodů v neprospěch domácích podniků.

Na členské země EU stále nestačíme

Česko je podílem inovujících podniků stále pod průměrem EU28, a to ve všech velikostních skupinách podniků. Nevyšší rozdíl je u kategorie malých podniků, kdy průměr za EU28 dosáhl v období 2014–2016 podílu 46,4 % inovujících podniků. Podíl inovujících malých podniků v Česku byl v tomto období o 5,8 procentních bodů nižší.

Podniky investují do inovací stále více

V roce 2018 podniky investovaly do zavádění inovací produktů a podnikových procesů celkem 150 miliard korun, což představuje oproti roku 2016 nárůst o jednu čtvrtinu. Příčinou nárůstu je zejména zvýšení investic u velkých podniků o 16 mld. Kč a u středních podniků o 13 mld. Kč. Malé podniky investovaly do inovačních činností 17,8 mld. Kč, což bylo ve srovnání s rokem 2016 o 1,3 mld. Kč více.

Celou publikaci ČSÚ Inovační aktivity podniků naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: ČSÚ