facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Investice do výzkumu a vývoje byly vloni rekordní

17. 10. 2019
Investice do výzkumu a vývoje byly vloni rekordní

Český výzkum a vývoj zaznamenal v roce 2018 dynamický nárůst. Výdaje meziročně vzrostly o 12,3 miliardy korun a překonaly stomiliardovou hranici. Rostl i počet výzkumníků. Vyplývá to z aktuálních dat, které zveřejnil Český statistický úřad.

Podniky, český stát a Evropská unie vynaložily v roce 2018 na výzkum a vývoj prováděný v Česku celkem 102,8 mld. Kč. „Ve vztahu k HDP vzrostly výdaje na výzkum a vývoj na 1,93 % a Česko se tak opět přiblížilo k průměru EU,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Přesto stále zaostáváme za sousedním Rakouskem a Německem, které společně se Švédskem a Dánskem jako jediné země EU vydávají na výzkum a vývoj více než 3 % svého HDP.

výdaje18

K meziročnímu 14% nárůstu celkových výdajů na výzkum a vývoj přispěly všechny zdroje financování, nicméně největší měrou se o tento nárůst zasloužily podnikatelské zdroje, z nichž se v roce 2018 vynaložilo na tuto činnost téměř 60 mld. Kč. Podniky investují především do vlastního vnitropodnikového výzkumu a vývoje.

Na financování domácího výzkumu a vývoje se stát v posledních letech podílí přibližně z jedné třetiny. „Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo rekordních 35 miliard korun, což je o 3,8 miliardy více než tomu bylo v roce 2017,“ uvedl Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Největší část prostředků stát v roce 2018 směřoval do výzkumu a vývoje prováděného na veřejných vysokých školách (15,9 mld. Kč) a v jednotlivých ústavech Akademie věd ČR (10,0 mld. Kč). Podniky ve stejném roce obdržely z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj 4,5 mld. Kč, tedy o půl miliardy více než v roce předchozím.

Na konci roku 2018 se u nás výzkumem a vývojem zabývalo přes 113 tisíc osob, ať už na plný či částečný úvazek. Za posledních pět let jejich počet vzrostl přibližně o 20 tisíc. Dlouhodobě mezi nimi nacházíme méně žen než mužů, v roce 2018 jich bylo 35 tisíc. Tradičně největší podíl žen pracuje ve vládním sektoru (téměř polovina), na vysokých školách činí podíl žen 42 % a v podnicích pracuje ve výzkumu a vývoji pouze 17 % žen.

Více než třetina výdajů na výzkum a vývoj se dlouhodobě spotřebovává v hlavním městě Praze, v roce 2018 to bylo 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem pak následují kraje JihomoravskýStředočeský, každý s přibližně 16% podílem. „V ukazateli podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP dosahuje dlouhodobě nejlepšího výsledku Jihomoravský kraj s téměř 3 % HDP. Více než 2,5 % krajského HDP se na výzkum a vývoj vynakládá v Praze a ve Středočeském kraji,“ dodává Marek Štampach z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

 

Grafy s aktuálními daty o výzkumu a vývoji najdete v prezentaci v příloze.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Český statistický úřad

Stáhnout přílohy: